VIZIJA VRTCA RINGARAJA OD ŠOLSKEGA LETA 2020/2021 DO 2024/2025

 

Otrokom bomo omogočali dobro počutje in sobivanje v naravi ter jih spodbujali h kreativnosti, empatiji in učenju.

 

Strategija uvajanja sprememb v šolskem letu 2021/22

 

 • dosledno upoštevanje higienskih priporočil v času povečanega števila okužb,
 • sprejemanje drugačnosti in drugih ljudi okoli sebe,
 • uporaba različnih pripomočkov, ki so na dosegu rok (naravni materiali),
 • razvijanje empatije do narave, učenje, eksperimentiranje,
 • gozdno gledališče,
 • razvijanje empatije in čut do starejših s sodelovanjem z domom starejših Sv. Terezija na Vidmu.

 

 

Kompetentno bomo prepoznavali močna in šibka področja otrok, jih spodbujali in jim omogočali višje izzive. Za to se bomo okrepili s strokovnjaki in se na teh področjih izobraževali.

 

Strategija uvajanja sprememb v šolskem letu 2021/22

 • nakup strokovnih knjig za vrtčevsko knjižnico (avtizem …),
 • opazovanje in prepoznavanje močnih in šibkih področij otrok,
 • organizacija izobraževanj za spremljevalke ter tudi ostale zaposlene iz kataloga Katis,
 • v večjih skupinah deliti otroke na manjše skupine ter s tem omogočiti boljši pregled nad otroki, možnost opazovanja otrok, njihovih močnih in šibkih področij,
 • delo z vzgojno zahtevnimi otroki.

 

 

Zadovoljstvo zaposlenih bo temeljilo na dobrih odnosih, strokovni rasti in sodelovanju strokovnih in tehničnih delavcev.

.

Strategija uvajanja sprememb v šolskem letu 2021/22:

 • organizacija izleta za strokovne delavce vrtca,
 • strpnost in odprt odnos,
 • izmenjava pomembnih informacij o posebnostih otrok,
 • skupinski odmori v času pavze.

 

 

Ozaveščali in podpirali bomo starše pri odgovorni vzgoji otrok.

 

Strategija uvajanja sprememb v šolskem letu 2021/22:

 

 • skrb za kakovostne odnose s starši,
 • pogovor s starši o tekočih, aktualnih temah (zdravje, koronavirus, skrbi …),
 • tematski roditeljski sestanek po izboru zaposlenih,
 • ozaveščanje staršev o pomenu samostojnosti pri razvoju otrok,
 • ozaveščanje staršev o pomenu primarne vloge družine,
 • srečanja s starši v naravi z upoštevanjem priporočil NIJZ za preprečevanje širjenja koronavirusa.

 

Zagotavljali bomo finančna sredstva za ohranjanje dosedanjega standarda, vključevanje strokovnjakov, opremo senzorne sobe in sobe za razvijanje nadarjenosti.

 

Strategija uvajanja sprememb v šolskem letu 2021/22:

 

 • postavitev senzorne sobe (oprema sobe za nadarjene otroke in za otroke s posebnimi potrebami), izdelava oz. nakup vsaj enega elementa na leto,
 • sodelovanje z občino pri iskanju javnih površin za igro otrok,
 • pomoč pri iskanju donatorjev,
 • vključevanje strokovnjakov za pomoč pri delu z otroki s posebnimi potrebami.

 

Dostopnost