VIZIJA VRTCA RINGARAJA OD ŠOLSKEGA LETA 2020/2021 DO 2024/2025

 1. Otrokom bomo omogočali dobro počutje in sobivanje v naravi ter jih spodbujali k ustvarjalnosti, empatiji in učenju.

Strategija uvajanja sprememb v šolskem letu 2022/23:

 • Aktivno sodelovanje z domom starejših občanov Terezije na Vidmu (otroci drugega starostnega obdobja).
 • Vključevanje otrok v opravila v naravi ter skrbi za bivalno okolje (eko vrt, pomoč pri domačih opravilih).
 • Omogočanje otrokom veliko proste igre v naravi.
 • Organizacija jutranjega kroga v naravi.
 1. Kompetentno bomo prepoznavali močna in šibka področja otrok, jih spodbujali in jim omogočali višje izzive, zato se bomo okrepili s strokovnjaki in se na teh področjih izobraževali.

Strategija uvajanja sprememb v šolskem letu 2022/23:

 • Skrb za odnos do igrač, okolja ter tuje lastnine.
 • Razvijanje sposobnosti za opažanje in prepoznavanje posebnosti otrok v razvoju – organizacija ADHD‑delavnic.
 • Skupaj s starši prepoznavamo šibka in močna področja otrok.
 • Postavljanje višjih izzivov, empatija do vsakega posameznega otroka, zaupanje v sposobnosti otrok.
 • Nakup strokovne literature.
 1. Zadovoljstvo zaposlenih bo temeljilo na dobrih odnosih, strokovni rasti in sodelovanju strokovnih in tehničnih delavcev.

Strategija uvajanja sprememb v šolskem letu 2022/23:

 • Skupno druženje strokovnih delavcev.
 • Strpnost in toleranca med zaposlenimi.
 • Sodelovanje v skupnih projektih vrtca Ringaraja.
 • Organizacija strokovne ekskurzije (izleta) za delavce vrtca Ringaraja.
 • Izmenjava informacij o posebnostih otrok.
 1. Ozaveščali in podpirali bomo starše pri odgovorni vzgoji otrok.

Strategija uvajanja sprememb v šolskem letu 2022/23:

 • Poglobljena priprava individualnih razgovorov s starši (pogovorne urice), spoštljiv in zaupljiv odnos.
 • Sprotno reševanje problemov in podpora staršev pri odgovorni vzgoji otrok.
 • Informiranje staršev s kratkimi strokovnimi članki in prispevki o vzgoji otrok.
 • Ozaveščanje staršev o primarni vlogi vzgoje v družini (2. roditeljski sestanek).
 1. Zagotavljali bomo finančna sredstva za ohranjanje dosedanjega standarda, vključevanje strokovnjakov, opremo senzorne sobe in sobe za razvijanje nadarjenosti.

Strategija uvajanja sprememb v šolskem letu 2022/23:

 • Zagotoviti sobo za umik.
 • Nakup vsaj enega elementa za senzorno sobo.
 • Sodelovanje z občino pri iskanju javnih površin za igro otrok.
 • Iskanje donatorjev.

 

Dostopnost