V  petek, 22. 4. 2022, bomo v okviru eko krožka in projekta Hrana ni za tjavendan na naši šoli OŠ Dobrepolje obeležili 2. Slovenski dan brez zavržene hrane

Z obeležitvijo Slovenskega dne brez zavržene hrane, ki letos pod okriljem Lidla Slovenija, programa Ekošole ter ostalih partnerjev poteka drugič, bomo na OŠ Dobrepolje pokazali, da se čedalje bolj zavedamo in tudi aktivno naslavljamo globalno težavo zavržene hrane.

Slovenski dan brez zavržene hrane je pobuda, s pomočjo katere si poleg širše javnosti tudi izobraževalne ustanove prizadevamo preprečevati nastajanje odpadne in zavržene hrane, spodbujamo ponovno uporabo hrane ter to znanje predajamo našim učencem.

Marsikdo se sploh ne zaveda, kakšne vse so lahko posledice, ko v smeti vrže še užitno živilo. Ne le, da svet tako trpi finančne in etične posledice, pač pa plačuje tudi visoko okoljsko ceno. Zavržena hrana namreč izjemno negativno vpliva na naše okolje, saj z razgradnjo organskih odpadkov nastaja toplogredni plin metan, ki v primerjavi z ogljikovim dioksidom še intenzivneje vpliva na globalno segrevanje.

V okviru pobude se bo v petek, 22. aprila, na šoli izvajalo v okviru tematike obveščanje in ozaveščanje učencev s strani učiteljev, ob obrokih spodbujanje in usmerjanje učencev h kulturi prehranjevanja in zmanjševanja zavržene hrane, izvajanje meritev zavržene hrane v okviru obroka malice ob pomoči kuhinjskega osebja, ureditev in dopolnitev ekokotička s tematskimi plakati itd.

[Ali ste vedeli?] Na svetu vržemo stran toliko odvečne, pretečene ali celo sveže hrane, kot je pridelamo na predelovalni površini, veliki za kar 635 Slovenij!

V Sloveniji vsako leto v smeteh pristane 140.000 ton hrane, za več kot pol zavržene hrane pa so odgovorna gospodinjstva.

Če želite ustvariti boljši svet brez zavržene hrane, skupaj z nami podprite Slovenski dan brez zavržene hrane in postanimo zgled drugim.

Več informacij o pobudi 2. Slovenskega dne brez zavržene hrane najdete na sledečih povezavah:

www.danbrezzavrzenehrane.si

#DanBrezZavrženeHrane #UstvarimoBoljšiSvet #ekosola #HranaNiZaTjavedan

https://siol.net/…/zavrzena-hrana-je-eden-resnejsih…

https://fb.watch/cvsmtD6WNN/  (videoposnetek na temo zmanjševanja zavržene hrane)

Ob tej priliki bi se pri izvedbi pobude iskreno zahvalila za sodelovanje in trud učencem eko krožka projekta Hrana ni za tjavendan, učiteljem ter učiteljem razrednikom na razredni in predmetni stopnji, šolskim kuharicam ter vodstvu šole!

Na podlagi posredovanih vsebin s strani Ekošole zbrala, uredila in zapisala: 

Metka Laharnar, mentorica eko projekta Hrana ni za tjavendan na OŠ Dobrepolje

Dostopnost