Neobvezni izbirni predmeti

Spoštovani starši in učenci!

V šolskem letu 2020/21 bomo v četrtih, petih in šestih razredih osnovne šole ponudili neobvezne izbirne predmete nemščina, tehnika in šport.

Prav tako bomo ponudili nemščino kot neobvezni izbirni predmet za učence sedmih, osmih in devetih razredov, če ti ne obiskujejo nemščine kot obvezni izbirni predmet.

Pri pripravi in organizaciji urnika je potrebno upoštevati, da sodijo neobvezni izbirni predmeti v razširjeni program osnovne šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete. Torej so ti predmeti po končanem pouku, da gredo sošolci lahko domov ali v podaljšano bivanje. Pri ocenjevanju so izenačeni z obveznimi predmeti. Zaključne ocene se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

  • Učenci lahko izberejo nič, eno ali največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.
  • Normativ za oblikovanje učnih skupin pri pouku vseh neobveznih izbirnih predmetov bo 28 učencev, ki pa bodo lahko glede na število učencev kombinirani iz 4., 5. in 6. razreda ali 7., 8. in 9. razreda.
  • Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu.
  • Učenci PŠ Kompolje bodo imeli neobvezni izbirni predmet, če bo vsaj 12 prijav na predmet.
  • Učenci PŠ Struge bodo imeli neobvezni izbirni predmet, če bo vsaj 12 prijav na predmet.
  • V primeru, da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, je menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le v okviru normativno predpisanega števila učnih skupin oz. do popolnitve posamezne učne skupine.

 

Starše prosim, da izpolnijo prijavnico, ki jo bodo poslali razredniki, ter jo do srede, 13. 5. 2020 vrnejo razrednikom.

Ravnatelj: Ivan Grandovec

Predstavitve neobveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2020/2021 najdete na spodnjih povezavah:

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET  TEHNIKA 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT 

 

Dostopnost