Podaljšano bivanje 2023/2024

Podaljšano bivanje organizira šola v okviru razširjenega programa. Organizirano je za učence  od 1. do vključno 5. razreda. Vključitev v podaljšano bivanje je prostovoljna. V tem šolskem letu se je v maju ob zbiranju prijav prijavilo 8 učencev več kot preteklo leto, soglasje z MIV smo prejeli za enako število ur, kar pomeni, da je v posameznem oddelku več učencev. Žal so v začetku septembra nekateri starši želeli vključiti otroka v PB z izgovorom, da so se razmere doma spremenile. Zaradi zmanjšanja oddelkov morajo sedaj biti v popoldanskem času v enem oddelku PB učenci vsaj iz dveh oddelkov. Po 15. uri se dva oddelka združita, po 16. uri pa se vsi oddelki združijo.

Razporeditev učencev po oddelkih je sledeča:

  • oddelek a razreda in 5. a ter 5. razreda iz Kompolj ima 23 učencev;
  • oddelek b razreda in 1. razreda iz Strug ter 1. razreda iz Kompolj ima 23 učencev;
  • oddelek razreda in 2 razreda iz Kompolj ima 23 učencev;
  • oddelek razreda in 3. razreda iz Kompolj ter 5. b razreda ima 26 učencev;
  • oddelek razreda in 4. razreda iz Strug ima 22 učencev.

Podaljšano bivanje ni varstvo, temveč nadgradnja osnovnega programa in je organizirano skladno s predmetnikom. Otrok pri PB poleg učenja in pisanja nalog ob dejavnostih za sprostitev in ustvarjalnih igrah v družbi vrstnikov preživi tisti čas, ki bi ga sicer moral preživljati sam. Ko učenec zapusti PB, npr. zaradi udeležbe na vadbi futsala, se ne sme vrniti nazaj v oddelek.

Podaljšano bivanje ni nadomestek za domače starševsko delo z otroki, za pogovore in tudi rešitev kakšne naloge. Starši se morate zavedati, da nekateri učenci zelo težko zbrano sledijo že pri zadnjih urah pouka, zato je odgovornost staršev, da razmislite o nujnosti vključitve svojega otroka v PB. En sam učitelj ne more vedno s celotno skupino predelati vseh nalog, še posebno, če kateri izmed učencev potrebuje daljšo individualno pomoč. Ker je največ učencev v PB med 13.35 in 15.20, imamo v tem času pet oddelkov, nato pa sledi združevanje razredov.

RAZPORED DELA V PODALJŠANEM BIVANJU 2023/2024

URA PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK Po 15.30

12.45 – 16.10

1. b  raz. 15;

1.  S raz. 2;

1. K raz. 6; = 23

Spodaj počakaj delitve

Cvetka Košir

Cvetka Košir

 

Cvetka Košir

 

Šteblaj Urša 6., 7.

Žnidaršič Janez 8-10

do 17.00

do 17.00

Šteblaj Urša 6., 7.

Žnidaršič Janez 8-10

do 17.00

 

4 ure 20

1. a  raz. 5;

1.  S raz. 1;

1. K raz. 6; = 12

12.45 – 16.10

1. a  raz. 13;

5. K raz.2;

5. a raz 7.,= 22

Od 15.25 + 2 raz. Skupaj = 24 učencev

Spodaj počakaj delitve

Marjana Rus Marjana Rus

Marjana Rus

 

Marjana Rus Marjana Rus

4 ure 20

1. b  raz. 5;

5. K raz.0;

5. a raz 3.,= 8

 

12.45 – 15.25

2. a + b raz. 21.,

2. raz. K 2.; = 23

 

Barbara Jakopič

Nadomešča  Golob Katja

Barbara Jakopič

Alenka Leskovar 8 ura

Barbara Jakopič

6,7

 

Barbara Jakopič Barbara Jakopič

3 ure 14

2. a + b raz. 5.,

2. raz. K 2.; = 7

 

12.45 – 16.10

3. raz. 12.;

3. raz. K 4;

5. b raz. 9; = 26

 Od 15.25 + 4.raz.   Skupaj = 25 učencev

Breda Božič 7-9

Andrej Antolič

6

 

 

Tina Kurent 6, 7

 

Breda Božič 8,9 do 17.00

 

Breda Božič 8,9  do 17.00

Ema Zajc 6, 7

 

Breda Božič  7.- 9.

Ema Zajc drugo polletje 6

Darja Bartolj prvo polletje 6

 

 

Breda Božič  8-9

Alenka Leskovar 6, 7 ura

 

 

 

4 ure 20

3. raz. 3.;

3. raz. K 3;

5. b raz. 3; = 9

12.45 – 15.25

4.   raz. 21;

 4.  S raz. 1

= 22

 

Tina Kurent

do 17.00

 

Andrej Antolič

 

 

 

Andrej Antolič

 

 

 

Tina Kurent

 

Tina Kurent

 

 

3 ure 15

4.   raz. 9;

 4.  S raz. 1

= 10

 

PB od 16.10-17.00

17 učencev v učilnici

1. a spodaj

Tina Kurent

do 17.00

 

 

Breda Božič do 17.00

 

Marjana Rus

 

Marjana Rus

do 17.00

 

 

 

Dostopnost