Šolski prevozi 2021/2022

ŠOLSKI PREVOZI

v šolsko leto 2021-22 vstopamo na področju šolskih prevozov s številnimi priporočili, ki smo jih prejeli od prevoznika in so vezana na priporočila NJIZ.

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/prevozi_linijski_avtobusi.pdf

Priporočila uvajajo za vse potnike obvezno nošenje mask ob vstopu na avtobus in na avtobusu za vse osebe od 6. leta starosti.

Poleg vsakoletnih težav pri sestavi urnikov prevozov, ki nastajajo zaradi neobveznih in obveznih izbirnih predmetov, smo se v tem letu srečali tudi z dodatnimi prevozi iz jutranjega varstva na PŠ Kompolje, s prevozi iz Vodic in Hriba. Prav tako bomo letos prvič na OŠ Brinje vozili učence za različne ure pričetkov pouka. Urnike prevozov s šolskim kombijem bomo dopolnili, ko bomo imeli dokončen seznam učencev, ki bodo obiskovali dopolnilni ali dodatni pouk. S šolskim kombijem vozimo to leto učence predmetne stopnje iz Ponikev, Podpeči ter Hočevja k preduram, ki se začnejo ob 7.35. Učence prvega razreda, ki niso v podaljšanem bivanju, peljemo po končanem pouku domov s šolskim kombijem. Starši teh učencev morate do dopolnjenega sedmega leta starosti poskrbeti za spremstvo otroku do postajališča oz. s postajališča do doma.

Učenci imajo zagotovljen sedež v kombiju ali avtobusu takoj po končanem pouku. Če ne gredo na prvi prevoz, ki sledi zaključku njihovega pouka, učencem nismo dolžni zagotoviti sedeža oz. prevoza.

Zaradi ukrepov pred širitvijo korona virusa vstopajo učenci vozači razredne stopnje skozi vstop pri garderobah, učenci zadnje triade pa pri zgornjem poslovnem vhodu.

Svet staršev je v preteklih letih veliko govoril o varnosti šolskih prevozov. Plod teh pogovorov je tudi Pravilnik o prevozih učencev na OŠ Dobrepolje, ki je na spletni strani. V preteklem letu je občina uredila avtobusno postajališče v Podgori, pogovori pa potekajo tudi za avtobusno postajo v Zagorici. Pri videmski šoli je bilo med počitnicami narejeno sodobno ekološko opremljeno parkirišče. Prosimo, da ga starši čim več uporabljate v želji, da bi se sprostil promet do vrtca. Z občino se dogovarjamo o postavitvi avtobusne postaje pri šoli, ki bi pomenila varnejše gibanje učencev na šolskem prostoru. Upam, da bo ta projekt realiziran do pričetka prihodnega šolskega leta. Vse starše učencev vozačev prosim, da se pogovorite s svojimi otroki, da bodo upoštevali navodila, ki so jih prevozniki dobili od MIZŠ in NIJZ. Pogovorite se tudi o varni udeležbi v prometu in ob tem bodi otrokom zgled.   

Na naslednjih povezavah si lahko ogledate razporede prevozov:

Dostopnost