Svet staršev

Seje sveta staršev/gradiva

Poziv za predložitev kandidatov za Svet zavoda

Poziv za predložitev kandidatur za člane Sveta JVIZ OŠ Dobrepolje

Poziv za šolski sklad

Soglasje k imenovanju

Svet staršev je predstavniško telo, ki skrbi za uresničevanje interesov staršev otrok, ki so vključeni v JVIZ OŠ Dobrepolje. Vsak razred oz. vrtčevski oddelek na roditeljskem sestanku v začetku šolskega leta izvoli svojega predstavnika, tako da svet staršev v šolskem letu 2016/17 šteje 31 članov. Na svojih sejah – teh je letno 5 do 6 –   obravnava aktualno problematiko šole in vrtca v najširšem pomenu. Skladno z zakonom in povezanimi predpisi svet staršev obravnava letni delovni načrt šole in vrtca ter poročila o njegovem uresničevanju, imenuje predstavnike staršev v svetu zavoda ter člane upravnega odbora šolskega sklada, daje mnenje o kandidatih za ravnatelja in podobno.

Največjo pozornost svet staršev namenja aktualnim problematikam in pobudam ter si prizadeva za izboljšano sobivanje v vrtčevskem in šolskem okolju. Med bolj perečimi temami sta problematika prometne varnosti ter prostorov za športne aktivnosti.

Svet staršev svoje poslanstvo uresničuje v sodelovanju s sodelavci vrtca in šole ter predstavniki lokalne skupnosti, predvsem pa s starši otrok. Naše sobivanje lahko oplemenitimo le z medsebojnim sodelovanjem. Svet staršev je vselej odprt za vaše predloge, pripombe in tudi kritiko, zato ste vsi vabljeni k sodelovanju. Oddelek vrtca ali šole, kamor je vpisan vaš otrok, ima svojega predstavnika, ki ga lahko vedno kontaktirate, lahko pa se obrnete tudi neposredno na predsednico sveta staršev: lidija.hocevar74@gmail.com.

Seznam članov sveta staršev v šolskem letu 2019/2020 s kontakti predstavnikov, ki so za to dali soglasje:

VIDEM :

RAZRED IME IN PRIIMEK ELEKTRONSKI  NASLOV
1. A TINA KADUNC tina.gacnik@gmail.com
1. B LUCIJA ŠINKOVEC sinkovec.lucija@gmail.com
2. KLEA STRNAD strnad.klea@gmail.com
3. A ALENKA LEVSTIK alenka.levstik@siol.com
3. B MARKO TREBUŠAK
4. A JOLANDA MIHELIČ
4. B JERNEJ STARE jernej.stare@gmail.com
5. SABINA LENARČIČ sabina.lenarcic@gmail.com
6. A MATEJA SMRKE smrke.mateja1@gmail.com
6. B DAMJANA ADAMIČ damjana.adamic@siol.net
7. A IRENA ROTAR anze1999@gmail.com
7. B SUZANA DUŠČAK
8. A VIDA ŠINKOVEC  vida.sinkovec@gmail.com
8. B ALBIN KRALJ
9. A BRANE BLATNIK
9. B JASMINA GAVRANOVIC

KOMPOLJE:

1.–3. TAMINO PETELINŠEK Tamino7@gmail.com
4., 5. PETRA JANČAR jancarpetra.73@gmail.com

STRUGE:

1., 2. TINA POGORELC tinarus21@gmail.com
3., 4., 5. LIDIJA HOČEVAR lidija.hocevar74@gmail.com
6., 7., 8. KATARINA RAMAČ
9. KLAVDIJA STRNAD  klay.strnad@gmail.com

VVE  RINGARJA :

METULJI ALEŠ HUDOLIN ales.hudolin@gmail.com
SOVICE SIMONA STARBEK simona.starbek@gmail.com
MEDVEDKI MOJCA NOVAK
MIŠKE BOŠTJAN ZALOŽNIK b.zaloznik88@gmail.com
RAČKE DAMJANA VIDMAR damjana.vidmar@gmail.com
PIKAPOLONICE MATEJA KOTNIK mateja.kotnik89@gmail.com
ŽABICE MARIJA ČEBULAR ZAJC mija.cb@gmail.com
ZAJČKI MATEJA MEHLE pisljar.mateja@gmail.com
POLŽKI ANA BUCIK

Predsednica sveta staršev: Lidija Hočevar

Namestnica predsednice sveta staršev: Mateja Kotnik

Poslovnik Sveta staršev

Dostopnost