Statusi

PRIDOBITEV STATUSA

Na osnovi Pravilnika o prilagajanju šolskih obveznosti (Ur. l. št. 63/2013) lahko učenci pridobijo status učenca perspektivnega mladega umetnika ali status učenca vrhunskega mladega umetnika. Učenci lahko pridobijo tudi status učenca perspektivnega športnika ali status učenca vrhunskega športnika.

Učenec mora izpolnjevati pogoje, ki so zabeleženi v Pravilih o prilagajanju šolskih obveznosti. Potrebne dokumente priloži vlogi: Vloga za pridobitev statusa učenca, ki jo mora oddati v tajništvo šole do 20. septembra. Šola dodeli učencu status za eno šolsko leto. V primeru, da učenec krši Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti, lahko status miruje ali pa se učencu status odvzame.

S statusom se mora v dogovoru učencu zabeležiti, kako bo šola prilagodila šolske obveznosti ter tudi kakšne obveznosti ima učenec do šole.

Dostopnost