S projektom Branju prijazna občina želijo splošne knjižnice v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture in k zavedanju, da je branje življenjska vrednota.

Občina Dobrepolje je v letu 2022 kandidirala za podaljšanje naziva Branju prijazna občina, katerega je prejela leta 2019 in velja tri leta. V skladu s pravili postopkov za podelitev in podaljšanje nazivov Branju prijazna občina je bila za ocenjevanje vlog, imenovana posebna komisija, ki je na podlagi prispele vloge Občini Videm-Dobrepolje podaljšala naziv Branju prijazna občina, predvsem zato, ker Občina Videm-Dobrepolje dokazuje, da je dobro povezovanje občinskih javnih zavodov, društev in aktivnih posameznikov pomemben vidik skrbi za branje in bralno kulturo. To dokazuje z vsebinsko in finančno podporo svojim inštitucijam in projekti katere sofinancira (nakup paketnika, boks za vračilo gradiva). Finančno prispeva za izdajo knjižnih del posameznikov, ki dajejo poudarek ohranjanju literarne in kulturne dediščine. Podpira izhajanje Zbornika Občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje in s tem dopolnjuje Domoznansko zbirko. Vključila se je tudi v praznovanje Jurčičevega leta in pripravila virtualni posnetek, kjer so člani knjižnice in bralnega kluba Dobrevoljci brali odlomke iz Jurčičevih del in je nastal kot primer dobrih praks.

Za pomemben vidik branja in bralne kulture v občini skrbi tudi JVIZ OŠ Dobrepolje s svojim velikim poudarkom na spodbujanju bralne kulture, zavesti o pomenu branja ter sodelovanju s knjižnico in ostalimi zavodi. Tako šola v sklopu izobraževanja izvaja redne aktivnosti za izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture. Bralna značka je edinstveno bralno gibanje v katerem JVIZ OŠ Dobrepolje sodeluje že vrsto let. Bralno značko osvojijo učenke in učenci, ki v šolskem letu preberejo določeno število knjig in opravijo pogovor o prebranih knjigah z mentorico oz. mentorjem bralne značke. Bralke in bralci dobijo ob koncu šolskega leta pohvalo za opravljeno bralno značko. Devetošolci, ki so brali za bralno značko vseh devet let, postanejo zlati bralci. Društvo BZ Slovenije – ZPMS jih nagradi s knjigo, povabljeni so tudi na zaključno slovesnost na Jurčičevo domačijo na Muljavo, na kateri podelijo priznanja vsem zlatim bralcem iz občin Ivančna Gorica, Grosuplje in Dobrepolje. Bralni znački je JVIZ OŠ Dobrepolje želela dati še večji pomen, zato je kot dodatno spodbudo k branju oblikovala Jakličevo Bralno značko (poimenovana po našem rojaku Franu Jakliču). Ob uspešno opravljeni Jakličevi bralni znački v prvi triadi dobijo učenci bronasto Jakličevo priznanje, srebrno ob uspešno opravljeni Jakličevi bralni znački v drugi triadi, zlato Jakličevo priznanje pa dobijo učenci, ki opravljajo Jakličevo Bralno značko vseh 9 let. Učenci sodelujejo tudi pri projektu Ekobranje za ekoživljenje, kjer berejo knjige z ekološko tematiko, nato sledi pogovor o prebranem, včasih pa tudi ustvarjalne delavnice, kjer učenci ustvarjajo z odpadnim materialom, delajo plakate, pišejo poustvarjalne pesmi, zgodbe, pripravijo zdrav obrok in se tako na nevsiljiv način seznanijo s skrbjo za okolje, živali, onesnaževanjem narave. Za učence zadnje triade, ki opravljajo bralno značko, ali pa pridne bralce, šola v aprilu priredi Noč knjige, kjer učenci preživijo noč na šoli ob prebirajo knjig, medsebojnem posvetovanju in razpravljanju o različnih temah, ki jih zanimajo. Noč nadgradimo s skupnim prigrizkom, petjem pesmi in družabnimi igrami.

Avtorica: Klavdija Kos Fijolič, knjižničarka JVIZ OŠ Dobrepolje

Dostopnost