Dietna prehrana v vrtcu

MIZŠ nam je v okrožnici z dne, 31. 8. 2018, napisalo navodila: Potrdila v zvezi z medicinsko indiciranimi dietami. Ta okrožnica se nanaša na informacijo Ministrstva za zdravje, ki jo je poslalo skupaj z obrazci na MIZŠ. V informaciji je zabeleženo:

Združenje za pediatrijo Slovenske zdravniške zbornice, natančneje Sekcija za pediatrično pulmologijo, alergologijo in klinično imunologijo, Sekcija za gastroenterologijo, hepatologijo in prehrano ter Sekcija za primarno pediatrijo, so pripravili in sprejeli »Priporočila za medicinsko indicirane diete«. V juliju je priporočila potrdil tudi Razširjen strokovni kolegij za pediatrijo.

Glavni razlog za nastanek priporočil je vse večje število otrok z različnimi dietami, ki niso medicinsko utemeljene in imajo lahko škodljive učinke za otroke, prestavljajo pa tudi veliko in nepotrebno breme vzgojno-izobraževalnim zavodom, ki so otrokom dolžni zagotovili dietno prehrano.

V Priporočilih za medicinsko predpisane diete je določeno, kdo predpiše medicinsko indicirano dieto, za koliko časa se izdaja potrdilo in potrebne informacije v zvezi z navodili staršem ob uvedbi diete. V priporočilih so navedene tudi vrste diet in oblika Potrdila o medicinsko indicirani dieti za otroka ter oblika Potrdila o ukinitvi diete, kadar ta ni več potrebna. Ministrstvo za zdravje je v avgustu zdravstvene zavode seznanilo s priporočili za obliko potrdil. Prosimo vas, da vzgojno-izobraževalne zavode seznanite z obema potrdiloma, ki naj bi jih na osnovi sprejetih Priporočil za medicinsko indicirane diete izdajali zdravniki staršem oz. skrbnikom otrok.

Obe potrdili, o uvedbi in o ukinitvi, bosta dostopni tudi na portalu »Šolski lonec«, ki ga ureja Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka

Potrdilo o ukinitvi medicinsko indicirane diete za otroka

 

Dostopnost