Učenci 6., 7. in 8. razredov vabljeni k sodelovanju na šolskem tekmovanju EKOKVIZ, ekipnem tekmovanju v ekoznanju. Šolsko tekmovanje bo 6. marca.

Pri Ekokvizu tekmujejo preko spleta ekipe, ki jih sestavljajo 3 učenci. Sodelujoče ekipe so lahko oblikovane poljubno. Najbolje je, da so v eni ekipi po en učenec 6. razreda, en učenec 7. razreda in en učenec 8. razreda. Lahko pa se kot ekipa prijavite tudi npr. trije učenci 6. ali /in 7. razreda, le da morate tekmovalci ekipe predelati gradivo za vse tri vsebinske sklope. Omejitev velja le za ekipe, ki bi jih sestavljali trije osmošolci. Takšne ekipe na Ekokvizu ne morejo sodelovati.

Tematika letošnjega kviza je Energija iz narave. Tema učnega gradiva, ki ga bodo predelali učenci šestega razreda, je »Čebele in medonosne rastline«, preko katere bodo spoznavali čebele, njihovo življenje, njihov doprinos k zdravju posameznika, delo čebelarjev, pomen čebel za vsa živa bitja na Zemlji, tako za človeka, živali, kot za rastline, ter spoznali medonosne rastline. Učenci sedmega razreda bodo spoznavali temo »Les«, pri kateri bodo podrobneje spoznali les, drevesa, sestavo dreves, drevesne vrste, lesno predelovalno industrijo, spoznali, da je Slovenija po deležu gozdnih površin 3. država v Evropi, takoj za Finsko in Švedsko … Tema za učence 8. razreda je »Energija«, pri kateri se bodo podrobneje spoznali z najrazličnejšimi viri za pridobivanje energije na Zemlji, s problematiko, ki se v zadnjem času pojavlja v zvezi s preveliko porabo neobnovljivih virov energije, načini, kako z energijo varčevati v vsakdanjem življenju in s kopico obnovljivih virov energije, ki predstavljajo in zagotavljajo prihodnost našega življenja.

Vprašanja na Ekokvizu temeljijo na učnem gradivu, ki je dostopno na spletnem mestu Ekokviza. Učno gradivo na spletnem mestu je objavljeno v celoti. Na spletni strani Ekokviza so pripravljena tudi vprašanja za vajo, s pomočjo katerih učenci lahko preizkusite pridobljeno znanje in se naučite reševanja prek spleta. Na voljo so tri različne vrste vprašanj: Drži-ne drži, izbirna vprašanja ABDC in  izbirna slikovna vprašanja. Vsako pravilno rešeno vprašanje je vredno eno točko. Računalnik vam jih prišteva samodejno, sproti pa meri tudi čas, ki ga porabite za odgovarjanje. Ker so vprašanja za vajo namenjena učenju, vsakemu sledi tudi pojasnilo k pravilnemu odgovoru.

Vsi učenci, ki boste sodelovali v Ekokvizu 2014/2015, prejmete priznanje za udeležbo na Ekokvizu.

Več informacij učenci lahko najdete na oglasni deski šole in spletni strani Ekošole (ekosola.si, povezava »Postani Ekofaca«).

 

Polona Omejc Tolar, mentorica Ekokviza

Povezave do učnega gradiva

6. razred: Čebele in medonosne rastline

http://eko.telekom.si/si/ucno-gradivo/cebele-in-medonosne-rastline

7. razred: Les

http://eko.telekom.si/si/ucno-gradivo/les/

8. razred: Energija

http://eko.telekom.si/si/ucno-gradivo/energija/

Celotno učno gradivo za tekmovanje iz ekoznanja za osnovne šole

http://eko.telekom.si/Static/upload/file/Ekokviz_Ucno_gradivo_2015.pdf

Dostopnost