Dragi učenci, spoštovani starši!

Ob vstopu v novo šolsko leto bi se rad najprej zahvalil vsem, ki ste z upoštevanjem navodil za zaustavitev koronavirusa omogočili, da smo uspešno zaključili šolsko leto. Vstopamo v šolsko leto, kjer bomo morali vsi sodelovati po navodilih epidemiologov, če bomo želeli, da naši učenci obiskujejo šolo brez ukrepov, kot so bili v preteklih letih. Ukrepi se bodo morda tudi spreminjali. V tem trenutku naj podam le nekaj osnovnih informacij:

 • Učenci prvošolci ste že prejeli vabilo za prvi šolski dan. Skupaj s starši in učiteljicami se srečamo v četrtek, 1. 9. 2022, ob 8.00 v dvorani Jakličevega doma. Naj vas spomnim na obvezno razkuževanje rok pred vstopom. Kdor želi, ima lahko masko, predvsem pa pridite zdravi. Brez znakov covida-19.
 • V preteklih letih je bil v tem času vrvež v knjižnici. Zaradi ukrepov boste vsi učenci pri razrednih urah prvi šolski dan dobili učbenike iz učbeniškega sklada, učenci prve triade pa tudi delovne zvezke.
 • Pouk se bo prvi šolski dan začel na Vidmu ob 8.25, v Kompoljah ob 8.30 in v Strugah ob 7.45. Povsod bomo pouk ta dan končali po peti šolski uri. V naslednjih dneh pa bo pouk potekal po urniku.
 • Vozni red za vozače se ni bistveno spremenil in je na spletni strani šole.
 • Učenci prvega razreda vstopate skozi vhod za prvošolce, vsi ostali učenci pa skozi vhod garderoba učenci.
 • Ob vstopu priporočamo razkuževanje rok – predvsem za učence predmetne stopnje. Vsi učenci greste do svojih omaric, kamor odložite obutev in ostalo garderobo. Nato greste v učilnice, v katerih imate pouk prvo šolsko uro.
 • Učenci vozači pridite z zadnjim prevozom, ki še omogoča pravočasen začetek pouka. Učenci kolesarji in pešci pa lahko pridete v šolo največ deset minut pred začetkom pouka.
 • Zelo pomembna sta umivanje rok in prezračevanje učilnic.
 • Starši učencev jutranjega varstva in prvega razreda PB lahko pripeljete svojega otroka do učilnice v pritličju.
 • Za učence od drugega do petega razreda je prevzem otrok enak kot v preteklem šolskem letu.
 • V želji, da se čim prej zaustavi širjenje covid-19, se uvaja prostovoljno samotestiranje učencev na domu. Deset testov mesečno na učenca bo na voljo v lekarnah od ponedeljka, 29. 8. 2022. NIJZ priporoča, da učenci samotestiranje izvedejo ob pojavu simptomov, saj v primeru pozitivnega testa (in poznejši potrditvi okužbe s testom PCR) ne bo možnosti okužbe večjega števila sošolcev.
 • Morebitni obiskovalci šole si bodo morali obvezno ob vhodu razkužiti roke ter poskrbeti, da ne bodo prišli v stik z učenci.

Spoštovani starši in učenci,

med poletnimi počitnicami smo preuredili pločnike in cesto pri šoli. Zgrajena je tudi avtobusna postaja. Učenci boste vstopali in izstopali na isti strani ter nadaljevali pot po pločniku v garderobo. Zgradili smo tudi kolesarnico, ki jo boste kolesarji uporabljali tudi v popoldanskem času, ko boste imeli dejavnosti v športni dvorani. Parkirišča za starše so označena z modro barvo tako pred vrtcem kot razredno stopnjo. V teh modrih območjih ni dovoljeno celodnevno parkiranje, temveč so namenjena le krajšemu parkiranju staršev otrok vrtca in šole, ko pripeljejo oziroma pridejo po otroke.

V teh dneh se pripravljamo na gradnjo druge faze ceste pri vrtcu, na gradnjo pokritega prehoda med šolo in športno dvorano ter na postavitev informacijskih tabel Gobarskega društva Štorovke. V času počitnic smo zamenjali 33 metrov kanalizacije v treh učilnicah predmetne stopnje, sedaj pa nas čaka še zamenjava stare zunanje kanalizacije ob montažnem delu šole. V šolskem letu, ki prihaja, želimo urediti še učilnico v gozdičku za športno dvorano.

Za varnost na naših poteh bodo ob začetku šolskega leta skrbeli tudi člani ZŠAM. MIZŠ nam daje spodbudne novice v želji, da ne bi bilo treba v zimskem času zapirati šol in vrtcev. Upoštevajmo navodila NIJZ, ki se glasijo: umivajte si roke, občasno uporabljajte razkužilo, imejte primerno varnostno razdaljo, starejši se cepite, predvsem pa imejmo vsi odgovornost do sebe in družbe, da bolni ne hodimo v območja, kjer je več ljudi. Vem, da vsi ti ukrepi posegajo v naše navade. Vendar, če želimo, da bodo naše šole in vrtci odprti, moramo narediti vse, kar je v naši moči, da ne pride do širjenja virusa. Spoštovani starši in občani, vsak izmed nas z odgovornim ravnanjem in upoštevanjem smernic Ministrstva za zdravje, zdravnikov in NIJZ pripomore k izboljšanju epidemiološke slike.

Spoštovani, prepričan sem, da bodo v letu, v katerega vstopamo, spremembe stalnica našega vzgojno-izobraževalnega procesa. Vsi bomo potrebovali veliko mero strpnosti ter sodelovanja ob upoštevanju navodil, da bomo uspešno pripeljali šolsko leto do počitnic.

Vse dobro!

Ivan Grandovec, ravnatelj

Dostopnost