Dragi učenci spoštovani starši!

Ob vstopu v novo šolsko leto bi se rad najprej zahvalil vsem, ki ste s cepljenjem proti Covidu-19 omogočili, da bomo prvega septembra 2021, kljub hitremu naraščanju okužb, začeli s poukom.  V šoli je  je v tem trenutku 84 % v vrtcu pa 78 % zaposlenih cepljenih. Vstopamo v šolsko leto, kjer bomo morali vsi sodelovati po navodilih epidemiologov, če bomo želeli, da naši učenci obiskujejo šolo. Ukrepi se bodo verjetno pogosto spreminjali. V tem trenutku naj podam le nekaj osnovnih informacij:

 • Učenci prvošolci ste že prejeli vabilo za prvi šolski dan. Skupaj s starši in učiteljicami se srečamo 1. 9. 2021 v dvorani Jakličevega doma. Za vse starejše od 15 let je obvezen pogoj vstopa v objekt PCT;
 • v preteklih letih je bil v tem času vrvež v knjižnici. Zaradi ukrepov boste vsi učenci pri razrednih urah prvi šolski dan dobili učbenike iz učbeniškega sklada, učenci prve triade pa tudi delovne zvezke;
 • pouk se bo prvi šolski dan začel na Vidmu ob 8.25, v Kompoljah ob 8.30 in v Strugah ob 7.45. Povsod bomo s poukom ta dan končali po peti šolski uri. V naslednjih dneh pa bo pouk potekal po urniku;
 • vozni red za vozače se ni bistveno spremenil in je na spletni strani šole;
 • za vse učence od prvega do vključno devetega razreda  velja, da morajo ob vstopu na avtobus ali kombi nositi maske;
 • na hodnikih, v garderobi, knjižnici in povsod tam, kjer je možen stik z učenci ostalih razredov, je maska nujna;
 • učencem do vključno petega razreda ni potrebno imeti maske, kadar so v matičnem oddelku. Učenci od 6. do 9. razreda pa morajo imeti maske tudi v oddelku;
 •  pri pouku športa maske niso potrebne, vendar pa ne sme prihajati do neposrednega stika učencev različnih oddelkov;
 • zelo pomembno je umivanje rok in razkuževanje;
 • starši učencev jutranjega varstva in PB ne boste vstopali v šolo, temveč bo uveden posebni režim sprejema oziroma oddaje učenca, takšen kot je veljal ob koncu preteklega šolskega leta;
 • velika novost je letos samotestiranje učencev zadnje triade. Samotestiranja ne izvajajo učenci, ki so preboleli Covid 19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev. Tudi cepljenim učencem ni potrebno samotestiranje če od vzpostavitve zaščite ni minilo več kot devet mesecev. Z Ministrstva za zdravje so sporočili, da bodo testi za samotestiranje na voljo v lekarnah od ponedeljka, 30. 8. 2021. Lekarne bodo teste brez posebnih potrdil izdajale staršem ali zakonitim zastopnikom oziroma dijakom s Kartico obveznega zdravstvenega zavarovanja, če so rojeni od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010. Učencu trenutno pripada  pet hitrih antigenskih testov na mesec. NIJZ priporoča, da učenci samotestiranje izvedejo v nedeljo zvečer ali v ponedeljek zjutraj, saj v primeru pozitivnega testa (in kasnejši potrditvi okužbe s testom PCR) v karanteno ne bo potrebno celotnemu oddelku. Mnogi učenci 8. in 9. razreda imajo izkušnje o samotestiranju že iz junija 2021.
 • morebitni obiskovalci bodo morali OBVEZNO NOSITI MASKE ter imeti IZPOLNJEN POGOJ PCT za vstop v šolske prostore. Šola in vrtec sta za zunanje uporabnike zaprta;
 • ODJAVA MALICE IN KOSIL: starši odjavite prehrano preko portala Lo.Polis, in ne več preko spletne strani šole, do katerega dostopate na povezavi https://www.lopolis.si/ . Gesla za Lo.Polis že imate iz preteklega šolskega leta. Starši učencev prvih razredov, boste gesla dobili v šoli.

Spoštovani starši in učenci,

Med poletnimi počitnicami smo zgradili izvedli nekatera nujna vzdrževalna dela v šolah. Z občino sodelujemo  pri pripravi dokumentacie za nektera šolska avtobusna postajališča. Da bo prišlo do realizacije tega projekta v prihodnjem šolskem letu me navdaja upanje, ker se je večina lastnikov zemljišč pripravljena pogovarjati z občinsko upravo. Prav tako so projekti avtobusne postaje in ceste pri vrtcu v zaključni fazi. Upam, da bomo uspeli tudi z dokumentacijo za kolesarnico, ki bila namenja uporabnikom šole in nove športne dvorane. Tudi na pokritem prehodu med šolo in športno dvorano tečejo projekti. Upam, da bo v enem letu ta prehod urejen. V tem letu bomo pri investicijah v šoli dali poudarek predvsem možnostim uvajanja prezračevanje v najbolj zasedene učilnice predmetne stopnje.

 Šolsko leto, v katerega vstopamo, je precej drugačno od preteklih jeseni. Vse povsod slišimo umivajte si roke, občasno uporabljajte razkužilo, imejte primerno varnostno razdaljo, imejte maske, pojdite se cepit. Vem, da vsi ti ukrepi posegajo v naše navade. Vendar, če želimo, da bodo naše šole odprte, moramo narediti vse, kar je v naši moči, da ne pride do širjenja virusa. Nihče ni imun pred to nalezljivo boleznijo. Nihče ne ve, kdaj je okužen in kdaj zboli. Tudi če ta nadloga doleti znanca, prijatelja, ga ne obsojajmo, temveč mu namenimo pozitivne misli, da ozdravi brez posledic. Spoštovani starši in občani, vsak izmed nas z odgovornim ravnanjem in upoštevanjem smernic Ministrstva za zdravje, zdravnikov in NJIZ pripomore k izboljšanju epidemiološke slike.

Spoštovani, prepričan sem, da bodo v letu, v katerega vstopamo, spremembe stalnica našega vzgojnoizobraževalnega procesa. Vsi bomo potrebovali veliko mero strpnosti ter sodelovanja ob upoštevanju navodil, da bomo uspešno pripeljali šolsko leto do počitnic.

Vse dobro!

Ivan Grandovec, ravnatelj

Dostopnost