Inštitut za trajnostni razvoj (ITR) ima svoj program Šolski ekovrt v katerega je tretje leto vključen tudi naš vrtec Ringaraja.  Program Šolski ekovrt je začel delovati leta 2011.  Strokovno pomoč so nudili več kot 400 vrtcem in osnovnim ter srednjim šolam v Sloveniji.

V okviru programa Šolski ekovrt  ITR s svojim strokovnim znanjem podpira učitelje in vzgojitelje pri ustvarjanju, oskrbovanju in rabi šolskega – vrtčevskega ekovtra kot učnega in vzgojnega pripomočka. Cilj globalnega učenja je spodbuditi otroke vseh starostnih skupin k dejavnemu soustvarjanju mirnejšega, strpnejšega, bolj vključujočega in trajnostnejšega sveta.  Zavedamo se, da proces globalnega učenja nadgradimo ko našim otrokom nudimo priložnost za spoznavanje trajnostnega vrtčevskega vrtnarjenja v praksi. Otroci skozi uporabo svojih čutil razširjajo zavedanje o povezanosti pridelave in uživanja hrane na lokalni ravni.

Na osnovi dosežkov pri oblikovanju, razvoju in delovanju šolskega ekovrta ter na osnovi priložene častne izjave je vrtec Ringaraja pridobil znak ŠOLSKI EKOVRT.  Podelitev znaka je slavnostno potekala v Ljubljani, podeljevali pa sta ga ambasadorka programa Šolski ekovrt  ga. Manca Košir in ga. Jožica Fabjan, glavna strokovna sodelavka ITR in učiteljica permakulture. Jožica Fabjan z  nesebičnim deljenjem svojega znanja in spoznanj o permakulturi navdihuje učitelje in vzgojitelje širom Slovenije v programu ŠEV. V vrtcu nam bo s svojim strokovnim znanjem v veliko pomoč pri načrtovanju vrtčevskega ekovrta.

V decembru smo si strokovne delavke vrtca in ravnatelj g. Ivan Grandovec ogledali ekovrt v vrtcu Vrhnika. Vrtec Vrhnika je v program Šolski ekovrt vključen že od samega začetka, od leta 2011.

Živeti v naravi, z naravo in za naravo –  je lastni moto v vrtcu Vrhnika. O tem pri njihovih otrocih ni dileme, saj imajo poleg naravne čutne poti, skalnjaka v mini barju, kompostnika in zbiralnika vode tudi vrt, na katerem skupaj z vzgojiteljicami pridelujejo večinoma sadje in zelišča. Na vrtu imajo tudi kokošnjak in ribnik.  Njihov vrt je primer dobre prakse in prepoznan tudi izven meja Slovenije.

Tudi v našem vrtcu načrtujemo ekovrt, ki bo sodoben, učinkovit učni in vzgojni pripomoček. Otrokom bo omogočal celostno izkušnjo preko neposrednega stika in dela z naravo. To še nikoli ni bilo bolj pomembno kot danes, ko so otroci že od malih nog »prilepljeni« za različne ekrane in izgubljajo pristen stik z naravo in soljudmi.

MATEJA LOHKAR, KOORDINATORICA ŠOLSKEGA EKOVRTA

                  

 

Dostopnost