V šolskem letu 2018/19 se je Vrtec Ringaraja prijavil v Razvedrilkov projekt »Z gibanjem do znanja« – izris talnih iger s pomočjo lokalnih donatorjev. Idejni vodja projekta je bila ga. Petra Leskovšek Lasetzky, ki z risanjem iger otrokom vrača igro ter tako združuje ljubezen do otrok ter svojo posebno podjetniško žilico.

Petra Leskovšek Lasetzky  je edina, ki talne igre riše s čopičem z visoko kakovostnimi barvami za beton, kar zagotavlja dobro mehansko in UV-obstojnost. Pred Vrtcem Ringaraja je med poletnimi počitnicami v dogovoru s strokovnimi delavkami in vodstvom vrtca na betonsko ploščad narisala igro človek ne jezi se, ristanc, gosenico  s števili in  motorično pot. Na ploščadi igrišča vrtca pa je narisala gosenico z velikimi tiskanimi črkami.

Talne igre spodbujajo h gibanju prav vse generacije, pripomorejo k umiritvi otrok z vedenjskimi motnjami, omogočajo sprostitev, zabavo in kakovostno preživljanje prostega časa na svežem zraku, pripomorejo k spontanemu učenju barv, števil in črk, spodbujajo domišljijo in ustvarjalnost, pripomorejo k razvoju motoričnih sposobnosti, ravnotežja, koordinacije, kondicije in odrivne moči, spodbujajo zdravo tekmovalnost in poštenost.

Talne igre so le ena od oblik implementacije fit pedagogike v našem vrtcu. To je pot, s katero bomo dosegli učinkovitost in napredek ter našim otrokom omogočili, da zrastejo v samozavestne, zrele in zdrave osebe z visoko stopnjo funkcionalnega znanja.

Iskrena zahvala ravnatelju JVIZ OŠ Dobrepolje Ivanu Grandovcu za sodelovanju z delom sredstev za izris talnih iger ter donatorjem, podjetjem: Kanal, d. o. o.; Avtoprevozništvo Anton Grandovec, s. p.; Kovinostrugarstvo Klinc, Janez Klinc, s. p., in Razvedrilko, Petra Leskovšek Lasetzky, s. p.

 Kolektiv vrtca Ringaraja

Cvetka Košir, pomočnica ravnatelja

                      

 

Dostopnost