NAMEN NATEČAJA

Namen natečaja je, da mlade, njihove starše, vzgojitelje in učitelje ozavestimo, da so otroci najbolj ranljiva skupina v prometu. Z natečajem želimo opozoriti učence na varno pot v šolo, varnost v prometu, uporabo čelad … pa tudi na varnost med igro, vožnjo s kolesom, rolerji … Učenci naj razmišljajo o sebi kot udeležencu prometa, na kaj morajo biti pozorni, kje se jim zdi, da so še posebej ogroženi.

SODELOVANJE

Natečaj je namenjen vsem učencem OŠ Dobrepolje, PŠ Kompolje in PŠ Struge.

Pri literarnih izdelkih naj učenci:

  • sodelujejo s pesmicami, pravljicami, domišljijskimi spisi, doživljajskimi spisi …

Pri likovnih izdelkih:

  • naj otroci ustvarjajo izdelke na temo promet, varnost, otroci v prometu …;
  • so vključene naslednje tehnike: risba, grafika, praskanka, akvarel, tempera, akril, kiparstvo, relief, montaža, fotografija in fotomontaža.

 

ROK ZA IZDELAVO IZDELKOV

Natečaj poteka do 24. aprila 2015.

NAGRADE

Najlepši spisi in likovni izdelki bodo razstavljeni na šoli, objavljeni na spletni strani šole in nagrajeni s praktičnimi nagradami, ki jih bo prispevala Občina Dobrepolje.

 

Pri izdelavi likovnih in literarnih del vam želim veliko ustvarjalnega uspeha.

 

Sonja Lenarčič

 

 

Dostopnost