Spoštovani predšolski otroci, učenci, starši in vsi zaposleni v našem vrtcu in šoli!

Pred nami je novo šolsko leto polno pričakovanj, načrtov, dobrih sklepov, pa tudi kanček strahu, kaj bodo prinesli dnevi v naslednjih desetih mesecih.

Pri vrtčevskih otrocih se je v zadnjih dneh stopnjevala radovednost. Kje bo moja igralnica,  ali bom v novi igralnici, ali bom v šolskih učilnicah, kdo bo moja vzgojiteljica, katero pomočnico vzgojiteljice bom dobil, s kom bom v skupini? Danes ste dobili odgovore na vprašanja. Začenjajo se nova vprašanja, na katera boste morali zelo pogosto sami odgovarjati. Ponovno boste v skupinah, kjer se  boste morali naučiti strpnosti. V skupinah se boste morali navaditi na obzirnost, red in delovne navade. Morda doma okoli vas vse preveč letajo dedki, babice, starši in vam ne dovolijo, da pridete do lastnih izkušenj, lastnih padcev in poizkusov vstajanja.

Spoštovani starši!

Pustite svojim otrokom, da izživijo svoje otroštvo vsaj v predšolskem obdobju, ne pa da sebe in njih obremenjujete z visoko znanostjo in različnimi dejavnostmi. Vaš otrok bo imel dovolj možnosti, da bo postal uspešen državljan le, če bo znal imeti rad prijatelje in domovino. Vse prevečkrat sem že doživel, da se hiša, ki se gradi le na osnovi znanja in hlastanja za dobrinami (znati čim več, pridobiti čim več bogastva), zelo pogosto rada sesuje. To se zgodi, če odrasla oseba že v otroštvu ne pozna jasnih meja. Največ, kar lahko daste otrokom, je vaša ljubezen ter vzgoja za prijateljstvo. Čeprav v družbi vse večkrat slišimo le poudarek na lastnih sposobnostih, pa sem trdno prepričan, da egoizem nima prihodnosti. Pustite svoje otroke, da se uče samostojnosti. Trdno sem prepričan, da bodo po večkratnih poizkusih znali streti vsak oreh. Starši morajo svoje otroke vzgajati doma. Otrok mora že doma spoznati in udejanjati pravila lepega vedenja, ko gre s starši v trgovino, k prijateljem, ko je s starši na dopustu. V vrtcu in šoli bomo nadgradili vaša prizadevanja za sobivanje otroka z vrstniki. Kdor misli, da bomo otroka vzgojili v vrtcu in šoli, se krepko moti.

Dragi šolarji!

Želim, da vizija naše šole — Z veseljem, spoštovanjem, učenjem in aktivnostmi želimo, da bi vsakdo našel pravo pot. — zaživi med vami. To ste preteklo šolsko leto mnogi dokazali, saj ste bili izjemni na raznih tekmovanjih, hkrati pa ste predvsem učenci višjih razredov dokazali, da imate spoštljiv odnos do sošolcev, učiteljev in ljudi, s katerimi se srečujete. V prihodnjih dneh si boste postavljali načrte, kaj vse boste v tem letu naredili. Načrti naj bodo realni, da jih boste z marljivostjo dosegli. Ne postavljajte si previsokih ciljev, ker jih potem ne boste mogli uresničiti in ne postavljajte si prenizkih ciljev, ker vas doseganje le-teh ne bo bogatilo. Veliko ljudi je bilo spoznanih za genije, žal pa niso uspeli, ker niso poznali delovnih navad, temveč so vse delali površinsko. Bolje je narediti nekaj manj, pa tisto s trdo voljo, natančnostjo in vztrajnostjo.

Tudi pri izbiri različnih interesnih dejavnosti v šoli in izven nje imejte pravo mero. Sicer boste samo letali, pravega veselja pa ob tem ne boste imeli. Vsi pa boste morali imeti v naši šoli dobre delovne navade, sicer bodo nastale težave. V tem šolskem letu bomo dali velik poudarek na vzgojnem načrtu, ki bo še spodbujal vizijo naše šole.

Posebej pa bi rad izpostavil tudi praznovanje petnajstletnice delovanja folklore na naši šoli, kar bomo v letošnjem šolskem letu še posebej obeležili.

Dragi učenci! Ko sem vas poleti srečeval v kraju, ste mi mnogi zaželeli dober dan. To so lepe besede, ki vas nič ne stanejo, razveselijo pa tako tistega, ki jih daje, kot tistega, ki so mu namenjene. Naj se v tem letu ugnezdijo v vaše besedišče še lepe besede, kot so prosim, hvala. Prepričan sem, da ste že sami prebrali, kako prekomerna uporaba e-medijev zasužnjuje. Zato v šoli ne bomo dovolili uporabo le-teh, razen, če jih z učiteljem ne boste uporabljali pri pouku.

Spoštovani starši!

Bodimo pozitivno naravnani do šole, naših otrok in različnih dogodkov, ki se zgodijo našim otrokom. Ne v vsakem dejanju iskati zaroto proti otroku, ker s tem otroku ne koristimo. Ko se nekaj nepredvidenega zgodi, ne jadikujmo: spet se je moralo tebi to zgoditi, si pa res nesposoben … Poglejmo z druge plati — lahko bi bilo še huje, še slabše. Iz tega mišljenja črpajmo moč, da ne bomo obsojali, ker ne poznamo vsega ozadja. Trudimo se za dobro, za razvoj, za prijateljstvo, za boljše medsebojne odnose. Negodovanje ne osreči nikogar, še najmanj pa tistega, ki se kar naprej na nekaj jezi. Zelo me moti, kadar kdo trmasto vztraja pri svojem, čeprav ne  pozna celovito situacije v šoli in vrtcu. Otroku ne pomagamo s permisivno vzgojo, temveč je otroku potrebno postavi jasne meje, znotraj katerih se giblje in čuti varnega. Znani pedagog je o vzgoji svojih otrok rekel: »Otroku vedno povem: Ker te imam rad, ti ne dovolim vsega, kar si želiš.« Od otroka pa tudi ne smemo zahtevati nemogoče. Vsak otrok ima določen talent. Morda res nima  tistega, ki je po našem mnenju najpomembnejši. V otroku je potrebno prepoznati njegove močne točke in na njih graditi. Starši zavedajte se, da vaš otrok vsrkava vaše vzorce vedenja, zato bodite odgovorni udeleženci v prometu. Zamen se trudimo s policisti in ZŠAM pri prometni varnosti, če dajete otrokom drugačen vzgled. Ali se morda zavedate, kakšno ekološko vzgojo in vrednote dajete svojim otrokom, ko vozite odpadke v šolske kontejnerje! Šola mora plačati odvoz tudi vaših nepošteno odvrženih smeti iz denarja, ki bi bil sicer namenjen otrokom!

Vsi zaposleni v naši šoli želimo, da bi imela naša šola sloves dobre šole. Za njo pa niso značilna le suhoparna znanja, ki jih učenci po ocenjevanju znanja hitro izbrišejo iz spomina, temveč želimo seznanjati in pomagati pri učenju temeljnih življenjskih vrednot. Iz evropske raziskave vrednot je razvidno, da več kot 80 % odraslih meni, da mora učenec v šoli poleg znanja spretnosti in veščin pridobiti tudi vrednote lepega vedenja.

Prepričan sem, da bodo tudi vsi zaposleni v našem vrtcu in šoli dali svoj najlepši prispevek v mozaik, ki smo ga z današnjim dnem ponovno začeli graditi. Čeprav nam politiki govorijo o težkih gospodarskih časih, ko vsak dan slišimo le besede o raznih zniževanjih in varčevanjih,  upam, da bomo v trenutku, ko se bo določen otrok znašel v takšnem položaju, znali in uspeli pomagati temu  učencu. V želji, da bi ob koncu šolskega leta lahko rekli: splačalo se je truditi,  uspelo nam je, da bi bili vsi bogatejši za leto medsebojnih srečanj, spoštovanja, pridobivanja novih znanj ter kulture bivanja, vam vsem želim vse dobro.

Ob začetku šolskega leta nas nagovarja tudi ministrica dr. Maja Makovec Brenčič, z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport To poslanico si je vredno prebrati.

 Ravnatelj: Ivan Grandovec

Dostopnost