Namenjeni so informiranju staršev o novostih in organizaciji dela vrtca, njihovemu izobraževanju, obravnavi tekočih in aktualnih vsebin, povezanih z vzgojnim delom v vrtcu ter analizi dela ob zaključku uvajanja novosti, izvedbi projektov ali ob zaključku vrtčevskega leta. Vzgojiteljica je tista, ki ob sodelovanju s pomočnico in svetovalno delavko staršem predstavi vsebine roditeljskega sestanka, se z njimi dogovarja, izmenjuje informacije, jih posreduje pristojnim osebam ter povabi tudi goste za izvedbo strokovne vsebine sestanka. Vsaka skupina bo imela predvidoma dva roditeljska sestanka. V septembru bo najprej skupni roditeljski sestanek na temo prepoznavanje govornih napak predšolskih otrok. Med letom bosta še dva sestanka, kjer se boste starši seznanili z vzgojnim procesom v posameznih skupinah ter aktualnimi dogodki.

Dostopnost