Šestošolci JVIZ OŠ Dobrepolje zablesteli na literarnem natečaju Naravne in druge nesreče – Pomoč potrebujemo vsi

Likovni, literarni in filmski natečaj že vrsto let razpisuje RS Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje z namenom, da mlade, posredno pa tudi njihove starše, vzgojitelje in učitelje ozavesti oziroma informira, da s preventivnim znanjem in ravnanjem lahko nekatere naravne in druge nesreče preprečimo, pri nekaterih nesrečah pa pripomoremo k zmanjšanju škode oziroma sebi ali komu drugemu rešimo življenje.

Naravne in druge nesreče se dogajajo vsakodnevno, lahko se zgodijo vsem in ob njih morda potrebujemo pomoč vsi. Ob naravnih in drugih nesrečah nam pomagajo reševalci, ki so usposobljeni in opremljeni za zaščito, reševanje in pomoč, pomagati pa je dolžan tudi vsak posameznik po svojih močeh in sposobnostih. Na letošnjem natečaju so poseben poudarek posvetili invalidom, ki živijo, se šolajo in delajo med nami. Invalidi zaradi različnih oblik invalidnosti ob naravnih in drugih nesrečah potrebujejo dodatno pomoč. Tako je letošnji natečaj izšel s podnaslovom Pomoč potrebujemo vsi.

Mnogi šestošolci so že člani dobrepoljskih prostovoljnih gasilskih društev. Ravno ko smo vneto začeli razmišljati, kako bi pisali pripovedna besedila na razpisano temo, so mi z žarom pripovedovali o posebnih uspehih na gasilskih tekmovanjih. To je bila prva motivacijska nit. V nadaljevanju smo zaprosili učitelja Janeza Žnidaršiča, da nam je kot aktivni član Prostovoljnega gasilskega društva Hočevje, spregovoril iz svojih bogatih gasilskih in življenjskih izkušenj o reševanju pri naravnih in drugih nesrečah in poudaril, kako pristopiti k reševanju, kadar je med ponesrečenci invalidna oseba. Takim zgodbam iz življenja mladi prisluhnejo s posebno pozornostjo in se o tem potem tudi radi pogovarjajo. Prebrali smo tudi nekaj književnih del na to temo in pero je steklo. Sleherni je zmogel ubesediti doživljajsko pripoved in prav v tem je moč literarnih natečajev, saj iz bogatega nabora besedil izberemo veliko kakovostnih besedil, kar se je tudi zares zgodilo.

Regijska komisija iz vsake kategorije in vsake triade izbere po pet kakovostno enakovrednih besedil in jih pošlje v presojo državni komisiji, kjer spet izberejo pet najkakovostnejših besedil. Šestošolci naše šole so se izjemno izkazali – vseh pet nagrad za drugo triado osnovne šole je komisija dodelila njim. Regijski nagrajenci so: Mohor Stare, Miklavž Marn, Bor Novak, Klemen Levstik, vsi učenci 6. a‑razreda, in nagrajenka Maruša Česen, učenka 6. b-razreda.

Državno komisijo pa je prepričalo besedilo Mohorja Stareta in ga umestilo med pet najkakovostnejših besedil vrstnikov iz Slovenije.

Državne nagrade bodo podelili v sredo, 17. 5. 2023, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Republike Slovenije na Igu, regijski nagrajenci pa jih bodo prejeli na šolo.

Iskrena zahvala učitelju Janezu Žnidaršiču za delitev bogatih reševalnih izkušenj. Posebna zahvala gre tudi staršem šestošolcev za vso podporo, pogovore, pomoč pri tipkanju in pošiljanju izdelkov. Verjamem, da so se tudi na ta način še dodatno povezali med seboj in tako še dodatno ozavestili, da pomoč res vsi potrebujemo. Ne samo v nesreči, tudi v sreči.

Zapisala mentorica Ema Sevšek

Dostopnost