Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo nov rokovnik, po katerem bo letos potekal vpis devetošolcev v srednje šole in dijaške domove. Prestavljeni so datumi za pošiljanje prijav na srednje šole, za prenos prijav, vpis v srednje šole in izbirni postopek.

Nov rokovnik je objavljen na spletni strani https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/Na isti spletni strani bodo objavljene tudi vse nadaljnje informacije v zvezi s stanjem prijav, spodnje meje, prosta mesta.

Novi datumi vpisnega postopka so:

 • 5. 2020 – sprejemanje prijav za vpis v 1. letnik srednjih šol in za vpis v dijaške domove
 • 5. 2020 – javna objava številčnega stanja prijav (do 16.00 ure) na spletni strani MIZŠ
 • Med 1. 6. in 6. 6. 2020 – opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti in spretnosti
 • Do 10. 6. 2020 – posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih
 • Do 16. 6. 2020 (do 14.00 ure) – možnost prenosov prijav za vpis na druge srednje šole (glej spodaj)
 • Do 24. 6. 2020 – obveščanje prijavljenih kandidatov o poteku vpisa (posredovanje obvestila, kdaj se oglasijo na šoli in kaj prinesejo s seboj)
 • 6. 2020 – seznam šol, ki bodo omejile vpis (spletna stran MIZŠ)
 • Med 30. 6. in 6. 7. 2020 (do 14.00 ure) – VPIS oz. IZVEDBA 1. KROGA IZBIRNEGA POSTOPKA (po razporedu šol)
 • 7. 2020 (do 15.00 ure) – objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z  možnostmi v 2. krogu
 • 7. 2020 (do 16.00 ure) – objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (spletna stran MIZŠ)
 • Do 9. 7. 2020 (do 13.00 ure) – prijava neizbranih kandidatov v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog
 • 7. 2020 – objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
 • 7. 2020 (do 14.00 ure) – vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu
 • 7. 2020 (do 16.00 ure) – objava prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ)
 • Do 31. 8. 2020 – vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

Prenos prijav

Če se boste odločili za prenos prijave, to naredite tako, da na izbrano srednjo šolo (kjer imate prijavo) na elektronski naslov svetovalnega delavca, ki ureja vpis, posredujete skenirano/fotografirano izjavo podpisano s strani kandidata in starša, v kateri pisno zaprosite, da v vašem imenu svetovalni delavec odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico in jo posreduje na drugo srednjo šolo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo.

Pripravila:

Darja Macuh Miščič, svet. del.

 

Dostopnost