Dragi malčki, šolarji, spoštovani starši in vsi zaposleni v našem vrtcu in šoli!

 

Dočakali smo zadnji dan v šolskem letu 2013/14. Za mnoge se je leto zelo hitro obrnilo. Vsi, ki ste obiskovali različne dejavnosti v šoli in izven nje, se kar ne morete načuditi, da je leto končano. Pa vendar je res. Počitnice so tu.

 

V tem letu ste mnogi starši odlično sodelovali z vrtcem in šolo. Še posebno bi se rad zahvalil tistim, ki ste se ob morebitni napaki ali neuspehu svojega otroka znali z njim pogovoriti in niste iskali krivcev v šoli ali pri sošolcih. Zahvaliti se moram tudi vsem članom Sveta zavoda in Sveta staršev za resnično tvorno sodelovanje.

Prav tako velja moja zahvala zaposlenim, ki ste vedeli, kaj je vaše delo in ste pogosto v želji, da bodo vladali dobri odnosi v vrtcu in šoli vložili še mnogo več, kot le tisto, kar od vas zahteva zakon. Največje plačilo za to plemenito delo pa so sijoče otroške oči in občutek v srcu, da sem dobro delal. Prepričan pa sem, da bi se tudi med zaposlenimi še lahko našel kdo, ki bo v prihodnjem šolskem letu dal našemu kolektivu več, kot pa je v tem letu.

 

Dragi malčki in učenci!

V življenje in delo šole in vrtca je vključenih veliko ljudi.  V začetku šolskega leta vsi marsikaj načrtujemo in si zastavljamo različne cilje. Začetek je priložnost, da se pogumno odpravimo po poti, ki nas bo pripeljala do zastavljenega cilja. Včasih na teh poteh omagamo, včasih nas kar samo nese do lepih ocen. Večkrat sem prepričan, da vas na poti spodbujajo učitelji, ki vidijo malo dlje kot le do počitnic.

 

Želja nas vseh, ki oblikujemo Osnovno šolo in vrtec Dobrepolje, pa je, da bi se kakovostno šolsko delo kazalo na vseh predmetnih področjih in tudi v kakovosti medsebojnih odnosov, ki so pogosto temelj zadovoljstva in uspeha. Vesel sem, da se naša šola kaže v najlepši luči. Tudi letos ste učenci s svojimi mentorji dosegli cel kup priznanj in nagrad. Verjamem, da ste se potrudili po svojih najboljših močeh. Zagotovo ste v šoli izvedeli veliko novega, zanimivega in koristnega.

Šola in vrtec pa vam nista dala samo znanja. Veliko ste se naučili tudi o tem, kako pomembno je, da spoštujemo naravo in ljudi – vaše sošolce in prijatelje, starše in sorodnike, učiteljice in učitelje. Lepo vedenje vam bo v življenju vedno koristilo.

Želim vam, da si med počitnicami oddahnete, odpočijete, naberete novih moči … želim, da odidete na zrak, na kolo, se družite s prijatelji … in se septembra spet vsi polni elana in zdravi vrnete v šolo.

 

Vsem staršem želim, da bi v času počitnic imeli več časa za druženje s sinovi in hčerami. Naj se med vami še okrepi vez prijateljstva in zaupanja, hkrati pa bodite še previdnejši udeleženci v prometu.

 

Spoštovani sodelavci in sodelavke! Hvala vam za trud, ki ste ga vložili v mozaik našega vrtca in šole.

 

 

ČAS POČITNIC JE PRIŠEL, VRNITE SE V ŠOLSKE KLOPI ZDRAVI, ČILI IN POLNI LEPIH SPOMINOV NA POLETJE.

Dostopnost