Spoštovani,

vse učence, zaposlene v šoli in vrtcu ter starše obveščam, da se je danes začela gradnja prehoda med šolo in športno dvorano. Zaradi tega bo moten dostop do športne dvorane.

Vsi učenci počakate v šoli učitelje za šport in greste skupaj z njimi mimo kolesarnice do vhoda v dvorano. Ob tem vas želim opozoriti, da ne vstopate na ograjeno gradbišče. Ker bo v okolici šole povečan promet z delovnimi stroji in kamioni bodite še posebej previdni ter uporabljajte pločnike.

Vzgojiteljice vrtčevskih otrok do konca del ne uporabljajte gozdička za športno dvorano.

Tudi v popoldanskem času bodite uporabniki športne dvorane previdni in se ne zadržujte pred športno dvorano.

Upam, da bomo vsi udeleženci upoštevali navodila ter da bo gradnja varna, tako kot je bilo v času pomladnih del.

Lepo pozdravljeni

                                                                                                                                                Ravnatelj: Ivan Grandovec

Dostopnost