Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se od 17. 1. 2022 do 23. 1. 2022 zaradi odrejene karantene za 5. A razred izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene.  

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Ivan Grandovec, ravnatelj

V Vidmu, dne 18. 1. 2022

Dostopnost