Starše učencev razredne stopnje obveščamo, da bo material za likovno umetnost kupila šola. Starši boste preko položnic poravnali obveznosti.

Ravnatelj: Ivan Grandovec

Dostopnost