Aleksandra Hojnik, univ. dipl. soc. ped.

tel.: 01/7807 – 210

e-pošta: aleksandra.hojnik1@guest.arnes.si

sedež: Vrtec Ringaraja pri OŠ Dobrepolje, Videm 80, 1312 Videm – Dobrepolje

Spoštovani starši!

Obveščam vas, da sem z mesecem decembrom prevzela delo svetovalne delavke v vrtcu. Moja temeljna naloga je, da se na podlagi svojega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa vključujem v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu. Kot svetovalna delavka bom sodelovala z vsemi v vrtcu: otroki, starši, vzgojiteljicami, pomočnicami vzgojiteljic, vodstvom vrtca ter po potrebi tudi z zunanjimi institucijami.

Delovni čas: petek: 8.00 – 14.15

Starši se lahko s svetovalno delavko posvetujete, kadar:

  • potrebujete pomoč pri uvajanju vašega otroka v vrtec,
  • potrebujete pomoč ob vstopu otroka v šolo,
  • se želite posvetovati o vzgoji, otrokovem razvoju in učenju v predšolskem obdobju,
  • potrebujete nasvet ob kritičnih situacijah v družini,
  • potrebujete pomoč pri odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk,
  • potrebujete pomoč pri vodenju postopka usmerjanja za otroka s posebnimi potrebami,
  • oziroma potrebujete kakršenkoli nasvet ali pomoč.

 

Za pogovor se lahko dogovorite osebno, po telefonu ali preko elektronske pošte.

 

Lep pozdrav.

Aleksandra Hojnik

Dostopnost