Učenci 9. razreda, ki nadaljujejo s šolanjem  v srednješolskih programih, imajo možnost pridobiti državno štipendijo, kadrovsko štipendijo, štipendijo za deficitarne poklice ali Zoisovo štipendijo.

Vloge za pridobitev katerekoli od štipendij vlagajo kandidati za štipendije sami.

Vse informacije v zvezi z državnimi štipendijami poiščete na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/socialna_zakonodaja.

Vlogo lahko podate kadarkoli med šolskim letom.

Vse ostale štipendije podeljuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Informacije v zvezi s temi štipendijami so na spletni strani: http://www.sklad-kadri.si/. Tam je objavljen tudi seznam programov srednjega poklicnega izobraževanja, za katere lahko dijaki prvih letnikov zaprosijo za štipendije za deficitarne poklice.

Štipendije za deficitarne poklice

Štipendije za deficitarne poklice drugi del štipendije za deficitarne poklice

 

Dostopnost