Učenci 9. razreda, ki nadaljujejo s šolanjem  v srednješolskih programih, imajo možnost pridobiti državno štipendijo, kadrovsko štipendijo, štipendijo za deficitarne poklice ali Zoisovo štipendijo.

Vloge za pridobitev katerekoli od štipendij vlagajo kandidati za štipendije sami.

Vse informacije v zvezi z državnimi štipendijami poiščete na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na naslovu: https://www.gov.si/teme/drzavna-stipendija/

Dijaki prvo vlogo vložite v mesecu avgustu, lahko pa jo podate tudi med šolskim letom (če se  je npr. spremenil dohodek na družinskega člana).

Vse ostale štipendije (kadrovske štipendije, Zoisove štipendije, štipendije za deficitarne poklice) podeljuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

Informacije v zvezi s temi štipendijami so na spletni strani:

http://www.sklad-kadri.si/. Na isti strani je objavljen tudi seznam programov srednjega poklicnega izobraževanja, za katere lahko dijaki prvih letnikov zaprosijo za štipendije za deficitarne poklice.

Pripravila: Darja Macuh Miščič, svet. del.

Dostopnost