V petek, 24. marca 2017, je bila v Jakličevem domu na Vidmu prireditev ob 15-letnici delovanja Otroške folklorne na OŠ Dobrepolje.

Na jubilej otroške folklorne skupine so se učenci in učitelji pripravljali že od jeseni, ko so  raziskovali in ustvarjali na različnih področjih ljudskega izročila. V  mesecu marcu so bile izvedene številne delavnice, v katerih so sodelovali vsi učenci in učitelji matične šole ter podružničnih šol v Strugah in v Kompoljah. Na delavnicah so se učencem in učiteljem pridružili tudi domačini, ki so svoje praktično znanje prenašali na učence. Vsi izdelki, ki so nastali ob tej priložnosti, so bili razstavljeni v predverju dvorane in na ploščadi pred Jakličevim domom na Vidmu. Folklorniki so obiskovalcem po prireditvi ponudili pecivo in hrano, ki so jo v preteklosti pripravljale naše babice. Vse pecivo in hrano so pripravili učenci skupaj z mentorji na delavnicah.

Na prireditvi so sodelovali: Otroški in Mladinski pevski zbor OŠ Dobrepolje z zborovodkinjo Valentino Ugovšek, Mlajša otroške folklorna skupina OŠ Dobrepolje z mentoricama Martino Prhaj in Mateja Hočevar, Starejša otroške folklorna skupina OŠ Dobrepolje z mentoricama Martino Prhaj in Majdo Blatnik, učenci iz PŠ Kompolj, ki jih vodita Špela Bobnar in Anja Tekavčič ter učenci iz PŠ Strug, ki jih vodita Karmen Kljun in Mojca Pugelj. S svojimi plesi so prireditev obogatili tudi gostje, člani Folklorne skupine iz Ponikev, ki jih vodi Barbara Brodnik. Avtor odrske postavitve je Tomaž Simetiger. Prikazali so splet plesov iz Ponikev iz sredine 20. stoletja.

Otroška folklorna skupina je začela s svojim delovanjem leta 2002 na podružnični šoli v Ponikvah, kjer sta jo ustanovili  Martina Prhaj in Mateja Hočevar. V šolskem letu 2006/07  je začela delovati folklorna skupina tudi na matični šoli. Martini Prhaj se je takrat kot mentorica pridružila Majda Blatnik. Folklorniki so v tem času postavili na oder kar 29 odrskih postavitev, katerih avtorica je Martina Prhaj.

Med odrskimi postavitvami se jih je veliko uvrstilo z območnega na regijsko in tudi na državna srečanja folklornih skupin. Vsa pa so bila organizirana pod okriljem Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

Zlato priznanje na državnih revijah folklornih plesov so prijele naslednje odrske postavitve:

leta 2009, odrska postavitev: Ples ob mizi in štokrlih,

leta 2010, odrska postavitev: Korlovc gre!

leta 2011, odrska postavitev: Gari Kej gari?

leta 2012, odrska postavitev: Čižme sma dubli,

leta 2013, odrska postavitev: Kej je muj klabuk?

leta 2014, odrska postavitev: Hitro vstanite, prat se mudi!

leta 2016, odrska postavitev: Prvič v šolo.

Leta 2013 sta mentorici Martina Prhaj in Mateja Hočevar prejeli posebno priznanje s pohvalo za prepričljivo vzgojo mladih folklornikov.

Pri razvijanju idej za odrske postavitve so avtorici Martini Prhaj v veliko pomoč njeni domači, pokojni oče in teta Karlina, gospa Mara Brodnik in Fani Oblak iz Ponikev, gospa Ančka Lazar in družina Erčulj iz Zagorice ter gospa Malči Možina. Pri oblikovanju kostumske podobe skupine sta sodelovala etnolog dr. Bojan Knific in šivilja Mateja Lohkar.

Mlajša in starejša otroška folklorna skupina s svojimi odrskimi postavitvami sodelujeta na različnih šolskih, krajevnih, občinskih prireditvah, gostujejo v Cankarjevemu domu v Ljubljani, po Sloveniji na mednarodnih festivalih Gregorjevo v Rogaški Slatini, v Kamniku in na Lentu v Mariboru. Gostovali so tudi v Turčiji na mednarodnem otroškem festivalu v Izmiru. Folklorniki poleg plesa negujejo tudi večglasno ljudsko petje. Otroško ljudsko izročilo naše doline so predstavili na radiu Ognjišče in radiu Slovenija, kjer so sodelovali pri nastanku zgoščenke Sijaj, sonce.

Ob petnajstletnici delovanja sta nastala zbornik o otroški folklorni skupini OŠ Dobrepolje, ki ga  je uredila Sonja Lenarčič,  ter logotip po idejni zasnovi učiteljice likovnega pouka magistre Svetlane Jakimovski – Rodič.  Znak predstavlja rožico po obliki in po pomenu. Sestavljajo jo dekliške in fantovske figure, ki so razporejene v krogu tako, kot so razporejeni cvetni listi. Barve znaka so izbrane glede na barve folklornih oblačil, ki so tudi barve narave. Krog, ki ga ustvarijo figure, predstavlja ples v skupini, veselje in radost do življenja, ki ga prenašamo in ga bodo še naprej prenašali iz roda v rod.

Ob zaključku prireditve je Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna enota Ivančna Gorica, mentoricam otroške folklorne skupine OŠ Dobrepolje Martini Prhaj, Majdi Blatnik in Mateji Hočevar podelil jubilejno priznanje območne izpostave sklada, ki ga je izročila gospa Simona Zorko.

Prireditev se je zaključila s presenečenjem – veliko torto, ki so si jo vsi ustvarjalci in nastopajoči pošteno zaslužili. Torto je podarila slaščičarka gospa Betka Novak.

Komaj so folklorniki v petek zaključili s praznovanjem, so takoj pričeli z intenzivnimi pripravami za območno revijo, ki  je potekala v četrtek, 30. 3. 2017, v dvorani Jakličevega doma na Vidmu v organizaciji Javnega sklada za kulturne dejavnosti izpostava Ivančna Gorica.

Matej Kalan, Barbara Režek

ZAHVALA

Zahvaljujemo se nastopajočim, učiteljem, mentorjem in učencem, ki so pomagali pri oblikovanju in izvedbi prireditve ter obeležitve 15. jubileja otroške folklorne skupine. Posebna zahvala velja učiteljici Barbari Blatnik in njenim učencem za snemanje in fotografiranje delavnic, stojnic in prireditve,  montažerki fotografij in filmčkov Saši Škulj ter tehnični ekipi Davidu Gačniku in Kristjanu Teglu, ki sta skrbela za ton in luč, gospodu Slavku Pajntarju – Pinkiju, ki je za obiskovalce po prireditvi pripravil topel napitek in gospe Betki Brezovar za podarjeno torto.

Veliko hvaležnost izrekamo ravnatelju OŠ Dobrepolje gospodu Ivanu Grandovcu za dolgoletno podporo in razumevanje pri razvijanju folklorne dejavnosti  na šoli. Hvala Občini  Dobrepolje in Šolskemu skladu OŠ Dobrepolje, ki del svojih sredstev namenjata tudi za folklorno dejavnost. Hvala tudi Javnemu skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in njeni izpostavi v Ivančni Gorici za vzorno sodelovanje in podporo.

Hvala staršem folklornikov, ki nam zaupate svoje otroke in nam pomagate pri organizaciji in izvedbi različnih dejavnosti, povezanih s folkloro.

Hvala tudi obiskovalcem, ki ste v velikem številu napolnili dvorano in darovali prostovoljne prispevke.

Mentorice OFS: Martina Prhaj, Mateja Hočevar in Majda Blatnik

Obrazložitev jubilejnega priznanja območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Ivančna Gorica:

Vse tri mentorice Martina Prhaj, Majda Blatnik in Mateja Hočevar opravljajo dragoceno delo s postavitvami otroških iger na oder. V današnjem času, ko se nam je zgodilo, da se otroci ne znajo več igrati v skupinah, ko je njihov svet prežet z ekrani, telefoni, video igricami ter različnimi spletnimi ponudbami zabav, je vztrajanje na tovrstnem delu še prav posebej pomembno. Vse tri mentorice v delu s svojimi skupinami otrok ohranjajo nematerialno dediščino lokalnega okolja in širšega slovenskega prostora, le-to oživljajo, raziskujejo in promovirajo ter jo postavljajo v javni prostor. Otroška folklora je ena od blagovnih znamk občine Dobrepolje. Na nastopih izven domačega kraja tako predstavljajo in promovirajo lokalni prostor in ime Dobrepolja tudi navzven.

Njihovo delo z otroki je prijazno, spodbudno, večdimenzionalno, profesionalno ter izjemno pomembno. Učencem nudijo prve odrske izkušnje, razvijajo njihovo samozavest nastopanja, vpeljujejo jih v svet folklore in preteklosti ter jim s tem dajejo dobre temelje za identiteto ter pripadnost skupnosti, na katere trdnih temeljih bodo lahko utemeljevali svoje bodoče življenje.

Pri odrskih postavitvah v otroških folklornih skupinah OŠ Dobrepolje vse tri mentorice dosežejo posebno prepričljivost, otroci pozabijo, da nastopajo, so sproščeni, aktivni in dobro pripravljeni. Lahko začutimo spet tisti dih in energijo, za katero so v vsakdanjem življenju pogosto prikrajšani.

Iskrene čestitke Martini Prhaj, Mateji Hočevar in Majdi Blatnik za vse njihove drobne in velike uspehe pri delu z najmlajšimi. Zahvala za vsa njihova delovanja in sodelovanja tako na območnih srečanjih, regijskih predstavitvah in državnih prireditvah. Mentoricam želimo še veliko veselja in uspehov v nadaljnjih delovanjih ter predvsem poguma, da s svojim dragocenim delom vztrajajo tudi vnaprej!

 

Dostopnost