V četrtek, 10. 9. 2015 ob 17.00, je bilo v avli OŠ Dobrepolje organizirano predavanje za starše otrok vrtca Ringaraja in Ciciban z naslovom Razvoj otroka in psihomotorično učenje, pod vodstvom Barbare Konda, univ. dipl. fiziologinje. Barbara Konda je avtorica mednarodnega projekta Fit Slovenija, Fit pedagogike in EU projekta Fit4Kid. Starši so se predavanja udeležili v zelo velikem številu, saj je kasneje sledili informativni roditeljski sestanki po oddelkih.

Predavateljica je najprej predstavila in poudarila pomen telesnih dejavnosti v povezavi z vsemi ostali področji razvoja. Meni, da je otrokov razvoj celovit proces, ki poteka hkrati s telesno rastjo in z zorenjem funkcij v družbenem okolju.

Nekaj misli povezanih s FIT pedagogiko:

  • deluje in povezuje vsa razvojna področja, povezuje in razvija vsa učna področja,
  • temelji na: doživljajskem učenju, gibalno športni aktivnosti, timski harmoniji, psiho-fizičnem zdravju,
  • vključuje vse tri stile učenja: kinetični, vizualni in slušni,
  • upošteva razvojne značilnosti otroka in mladostnikov, fiziološke značilnosti otroka, psihomotorično učenje,
  • je: interaktivna, dinamična, inovativna, motivacijska, pozitivna, pestra, zabavna, zdrava.

GIBALNI RAZVOJ je povezan tako s telesnim, kognitivnim, čustvenim in socialnim razvojem. Gibalne aktivnosti v vrtcu dajejo veliko priložnosti za razvijanje otrokove samopodobe. Aktivna igra ima pomembno vlogo pri spoznavanju teoretičnih pojmov in znanj, kar omogoča aktiviranje več senzornih področij in ima visoko motivacijsko vrednost. Otroci se istočasno ko se učijo gibanja, tudi učijo z gibanjem.

Starši so bili spodbujeni k uresničevanju sledečih ciljev:

  • vsakodnevnem uživanju v gibanju z otroki v različnih okoljih, največ pa v naravnem okolju, gozdu, travniku…
  • sodelovanju drug z drugim,
  • doživljanju uspeha in veselja ob gibanju,
  • sodelovanju z vrtcem in drugimi institucijami, ki spodbujajo gibalni razvoj.

 

»Otroci so naša prihodnost in upanje za boljši svet. Največje darilo, ki jim ga lahko poklonimo je, da jim ne odvzamemo navdušenosti nad gibanjem, da izboljšamo njihove ustvarjalne sposobnosti in jim s tem pomagamo izpeljati njihove načrte.«

( Barbara Konda)

 

Zapisala

Cvetka Košir

Pomočnica ravnatelja

 

OŠ Struge sept 2015 049 (1)

Dostopnost