Bralni projekt za učence 7., 8. in 9. razreda – je projekt namenjen motiviranju za branje IN spodbuja medkulturnost in z interaktivno vsebino nagovarja tudi tiste bralce, ki se jim knjiga vse bolj izmika. Na založbah Malinc in Sodobnost International že leta izvajajo bralni projekt GG4U, ki spodbuja bralno kulturo med najstniki in poteka na letni ravni. Projekt povezuje tako spletne medije kot knjige, poteka kot zabavna igra ter spodbuja ustvarjalnost in poglobljeno branje. Sedmošolci, osmošolci in devetošolci, ki jim je projekt namenjen, se z veseljem postavljajo v vlogo knjižnih junakov, povezujejo knjige s filmi in glasbo, ilustrirajo, razmišljajo in debatirajo o prebranem, uživajo v igranju, ustvarjanju posnetkov o knjigah … V bralnem tekmovanju se za vsakogar najde kaj zabavnega, najboljše bralce pa na koncu čaka nagrada.

Projekt je zastavljen v tekmovalnem duhu in poteka prek spleta. Učenci (po trije v ekipi) so prebrali šest vrhunskih del za mlade. Naslovov knjig mentorji niso izdali, saj so jih učenci odkrili z reševanjem knjižnih ugank. Cilj tekmovanja je, da ekipe pravilno rešijo knjižne uganke, postopno odkrijejo naslove knjig, ki jih prebirajo v projektu, in dejavno dokažejo, da so knjige prebrali. Ob reševanju ustvarjalnih nalog, ki jih na temo posameznih knjig čakajo v izzivih, zbirajo točke; največ točk prejmejo ekipe, ki se izkaže z izvirnostjo in ustvarjalnostjo. Zmaga ekipa, ki reši vse izzive in osvoji največ točk.

Projekt je zasnovan v obliki bralnega tekmovanja na portalu Classcraft, ki so ga v Kanadi razvili učitelji in se uporablja po vsem svetu. Okolje je varno, zaprto in omejeno le na udeležence projekta. Vsak učenec si izbere svoj vzdevek in se po navodilih prijavi na portal Classcraft. Nato si na portalu izbere svoj lik s posebnimi močmi, se z njim loti knjižnih izzivov in pomaga svoji skupini do zmage. Ker je projekt zastavljen mednarodno, je tudi nagrada temu primerna. Zmagovalna ekipa se bo skupaj z mentorico ali mentorjem odpravila na nagradni izlet v vetrovnik Aerodium v Logatcu ali v letni adrenalinski park na Krvavcu. Ekipa si izlet izbere v dogovoru z mentorico ali mentorjem branja. Prvo-, drugo- in tretjeuvrščene ekipe prejmejo tudi bogate knjižne nagrade in bralna priznanja.

Na šoli sva, kot mentorici projekta GG4U, z učiteljico Sonjo Lenarčič zbirali prostovoljne prijave med učenci tretje triade in posledično prijavili pet skupin (Cobras, Charlies Angels, Triple War Fighters in Škrati). V vsaki skupini so bili trije člani, ki so se na portal Classcraft prijavili s svojimi vzdevki in avatarji.

Učenci so v sklopu projekta opravljali naloge povezane s posamezno knjigo. Poudarek je bil na skupinskem delu vseh članov skupine. Najpomembneje je bilo, da čim hitreje pravilno rešijo uganko z naslovom knjige, ki jo iščejo, saj je to omogočilo tekmovalcem več časa za reševanje nalog, povezanih s knjigami. Naslov knjige so do navedenega datuma morali oddati med naloge (tasks), če pa so naslov knjige poslali še prej, so dobili še dodatne točke. Z največ točkami so ovrednotene zahtevnejše, ustvarjalne naloge. Pri teh nalogah (zadnji dve pri vsaki knjigi) so ustvarjalci GG4U ročno vnesli še dodatne točke za izvirnost in ustvarjalnost. Ustvarjalci GG4u so strokovna žirija, katero sestavljajo uredniki KUD Sodobnost International in založbe Malinc.

Prvi izziv, prva knjiga Dnevnik poredne punce; Gudonyte, Kristine, je potekal med 3. 1. 2022 in 7. 11. 2023 Učenci so se za prvo nalogo ugotavljali naslov knjige, nato so se pomerili v kvizu na Kahootu. Pri tretji nalogi si izbrali najbolj zanimivo poglavje oz. dnevniški zapis iz knjige, nato so s skupnimi močmi ustvarili svoj dnevniški zapis. Pri tej nalogi so ustvarjalci projekta GG4U, izbirali petih skupin, ki so jih nagradili z dodatnimi točkami in dodatne točke so prejeli tudi Škrati, JVIZ OŠ Dobrepolje, saj so odlično personalizirali dogajanje iz knjige z vidika dečka, ki bi se znašel v podobni situaciji kot Kotrina, vključili pa so tudi kratko avtorsko pesem.

Drugi izziv, knjiga Bratje, Barta Moeyaerta, je potekal med 7. 11. 2022 in 12. 12. 2023. Ugotoviti so morali naslov knjige, pri drugi aktivnosti so sodelovali v Zoom srečanju z avtorjem Bartom Moeyaertom. V tretji nalogi pa so morali izdelati senčne lutke sedmih bratov in odigrati eno od prigod iz knjige.

Tretji izziv, knjiga  Moja resnična zgodba; Juan José Millása, je potekal med 12. 12. 2022 in 23. 1. 2023. Ena izmed nalog tega izziva je bila, da so posneli video, v katerem so na čim bolj inovativen način upodobili različna občutja glavnega junaka od začetka do konca knjige.

Četrti izziv, knjiga Marij, magija in volkodlakinja Vera; Reinausa, Reelia je potekal od 23. 1. 2023 do 27. 2. 2023. Poleg Tega, da so učenci morali ugotoviti naslov knjige, so še reševali Kahoot kviz in v tretji nalogi raziskovali stara ljudska verovanja, zapise in mite o slovenskih bajeslovnih bitjih. Nato si je vsak član skupine izbral eno bajeslovno bitje, ki prihaja iz slovenske (ali vsaj slovanske) mitologije, ga dodobra raziskal in predstavili sotekmovalcema. S skupnimi močmi in znanjem so izčrpno in izvirno predstavili vsa tri izbrana bitja. Ustvarjalci GG4U so prejeli ogromno ODLIČNIH izdelkov, kar jim je povzročilo nemalo preglavic pri izbiranju prvih pet skupin in pet najboljših mest si je tokrat delilo kar deset skupin, med njimi je bila tudi skupina Škratki, JVIZ OŠ Dobrepolje, ki po besedah ustvarjalcev GG4U »imajo ogromno smisla za humor in njihove pesmi gredo s svojim ritmom hitro v uho«.

Peti izziv, knjiga Na begu; Mareka Vadasa, predzadnji izziv, je potekal med 27. 2. 2023 in 3. 4. 2023. Ugotoviti so morali naslov knjige, pri drugi nalogi pa so postali knjižni ilustratorji. Morali so izbrati poljubno zgodbo iz knjige in jo v treh slikah ilustrirati po svoje, na čim bolj izviren in ustvarjalen način.

Šesti izziv, knjiga Leto, ko so prišle čebele, Petre Postert, zadnji izziv tekmovanja GG4U, je potekal med 3. 4. 2023 in 8. 5. 2023. Poleg naslova knjige, so imeli nalogo Ekslibris. Ustvarjalci GG4U so napisali, da so »nekoč navdušeni bralci označevali knjige iz svoje knjižnice, oznaka se je imenovala ex libris. Izdelati so morali oznako za svojo skupino in jo na kratko predstaviti.

Pri tretji nalogi Žuželčji Fotografi, so se morali člani skupin predstaviti v vlogi fotografov, saj se je začela pomlad in narava se je prebudila! Člani tekmovalnih skupin so se morali sprehoditi po naravi in s svojim ostrim očesom poiskali najrazličnejše žuželke, jih fotografirati in ustvariti zbirko žuželčjih fotografij kot modni ali umetniški fotografi, kar pomeni, da so svoje modele, žuželke, morali fotografirati ob zanimivem ozadju, modeli pa so morali biti čim bolj raznovrstni ter na fotografijah jasno vidni.

Ob razglasitvi najboljših ekip celotnega tekmovanja, se je vseh pet zmagovalnih ekip (od 1. do 5. mesta) pojavljalo na zmagovalnih stopničkah pri posameznih izzivih, v skupnem seštevku pa so pridobile največ dodatnih točk za ustvarjalnost in drugih točk, ki so jih nabirale v portalu Classcraft, predvsem t. i. experience points. Med zmagovalnih prvih pet ekip, se je na četrto mesto, uvrstila ekipa Škratki, JVIZ OŠ Dobrepolje, člani katere so učenci 7. a razreda, Nejc Čmrlec, Filip Blatnik in Martin Sadar.

Kot mentorica ekipe Škratki, JVIZ OŠ Dobrepolje jim za trud in zavzetost iskreno čestitam, odlično ste se odrezali!

Klavdija Kos Fijolič

Dostopnost