• Vrtec Ringaraja obratuje od 5.30 do 16.30, po potrebi do 17.00.
 • Starši informirajo vrtec o času prihoda ter odhoda otroka iz vrtca.
 • Že pred prihodom v vrtec starši vzgojiteljici oddelka oddajo izjavo o zdravstvenem stanju otroka v e-obliki.
 • Izogniti se je potrebno zastojem pred vrtcem oz. v garderobi, talne označbe (1,5 do 2 m razdalje).
 • Starši iz skupin (ZAJČKI, POLŽKI, RAČKE IN ŽABICE), oddajo svojega otroka pri prvem vhodu v vrtec.
 • Starši iz skupin (PIKAPOLONICE, MIŠKE, METULJI, MEDVEDKI IN SOVICE), oddajo svojega otroka pri drugem vhodu v vrtec.
 • Dežurstvo na vhodu od 5.30 do 8.30 in od 12.00 do 16.30. Dežurni vzgojitelj bo imel razpored oddelkov po posameznih igralnicah.
 • Dežurni vzgojitelj posrbi za posamično vstopanje otrok in zaposlenih v vrtec.
 • Zaposleni si ob vstopu v vrtec obvezno razkužijo roke in nadenejo masko, ki so jih prejeli od delodajalca.
 • Prihod otrok v vrtec – starši pozvonijo, sprejme jih dežurni strokovni delavec/ka, ki otroka odpelje  k vzgojiteljici v oddelek.

Starši pri oddaji otroka obvezno uporabljajo masko.

 • Vstop staršev v vrtec le po potrebi in ob upoštevanju vseh potrebnih ukrepov (nošenje maske, copat za enkratno uporabo, higiena rok, kašlja, …).
 • Rezervna oblačila naj otrok prinese s seboj kot običajno. S seboj naj ima tudi plastično vrečko, v katero lahko damo umazana in mokra oblačila za pranje doma.
 • Če so v omarici stara oblačila, jih starši po prvem obisku vrtca odnesejo domov.
 • Otrok si po preobuvanju in oblačenju umije roke (pri tem mu lahko pomaga vzgojitelj).
 • Večji otroci prihajajo v vrtec tako, da se v garderobi sami preobujejo, slečejo vrhnje oblačilo in si umijejo roke z milom in vodo.
 • Predšolski otroci ne razkužujejo rok, ampak jih umivajo z vodo in milom.
 • Odhod iz vrtca – starši pozvonijo, sprejme jih dežurni strokovni delavec/ka, ki staršem pripelje njihovega otroka. Pri sprejemu otroka starši obvezno uporabljajte masko.
 • Vstop staršev v vrtec le po potrebi in ob upoštevanju vseh potrebnih ukrepov (nošenje maske, higiena rok, kašlja, uporaba copat za enkratno uporabo).
 • Otroka naj pripelje v vrtec odrasla oseba iz istega gospodinjstva.
 • Uporabo javnega prevoza do vrtca in z njega odsvetujemo, če je mogoče priti drugače.
 • Otroci so razdeljeni v manjše vzgojne skupine, ki zadostujejo normativnim zahtevam (v prvi starostni skupini do 8 otrok in v drugi do 10 otrok).
 • V okviru skupine lahko otroci in zaposleni komunicirajo tako kot doma. Na ta način je poskrbljeno za otrokovo potrebe, hkrati pa je manjša možnost širjenja okužbe.
 • Vzgojne skupine se nahajajo v ločenih igralnicah.
 • V kolikor je možno, se med otroki iz iste vzgojne skupine vzdržuje razdalja 1,5 – 2 m.
 • Vzgojna skupina in vzgojiteljica bo stalna.
 • Vzgojna skupina nima stikov z drugimi vzgojnimi skupinami: z otroki, starši ali vzgojitelji iz drugih vzgojnih skupin in drugim osebjem.
 • Prehod skozi skupne prostore bo mogoč le v nujnih primerih.
 • Otroški ležalniki bodo razporejeni na največji možni razdalji od 1,5 – 2 m (razdalja od ust do ust).
 • Vsak otrok uporablja vedno isti ležalnik.
 • Igralnica bo z vrati ločena od prostorov, v katerih so druge skupine.
 • Skupine bodo zunaj ob različnih urah, da se omeji število otrok, ki so hkrati zunaj in se jim tako omogoči več gibanja.
 • Podaljša se čas, ki ga otroci preživljajo zunaj, vse igralnice imajo tudi svoj izhod na teraso in igrišče.
 • Uporabo skupnih igral zunaj se zaenkrat odsvetuje.
 • Potrebe po bližini in varnosti pri otrocih ne smemo prezreti, zlasti po ponovnem odprtju, ko imajo nekateri otroci posebno potrebo po bližini. Zaposleni naj si pred in po tolaženju ali crkljanju otrok umijejo roke.
 • Zajtrki, malice in kosila bodo enostavnejši, vendar še vedno kakovostni in zdravi.
 • Otroci dobijo hrano pripravljeno tako, da jim je pri hranjenju potrebno čim manj pomagati.
 • Pred hranjenjem in po njem si osebje in otroci umijejo roke. Vzgojiteljica si mora, preden pomaga drugemu otroku pri hranjenju, umiti ali razkužiti roke.
 • Otroci naj ne prinašajo igrač in knjig od doma. Izjema so igrače za čas med spanjem (»ninice«, dude, ipd.), ki jih je treba za posameznega otroka posebej shraniti.

Ravnatelj: Ivan Grandovec

Videm, 15. 5. 2020

 

Dostopnost