Vse učence in starše obveščamo, da se bo pouk na prvi šolski dan, 1. 9. 2014, pričel po naslednjem urniku:

 • PŠ KOMPOLJE: 2., 3., 4. razred ob 8.30 uri, konča se ob 12.50.
 • PŠ STRUGE: Učenci od 2. do 9. razreda pričnejo s poukom ob 7.45 uri. Pouk končajo po urniku ob 12.05 oz. 12.55.
 • Šola VIDEM: Učenci vseh razredov, razen 1., imajo pouk ob 8.25. Učenci končajo pouk po urniku ob 12.45 oz. 13.35.
 • Učenci 4. a razreda bodo imeli 1. teden pouk na šoli, potem pa v Jakličevem domu.
 • Učenci in starši prvih razredov iz Vidma in Kompolj so vabljeni ob 10.00 uri v šolo na Vidmu, kjer bomo skupaj stopili v novo obdobje življenja (vsi prvošolčki ste osebno dobili vabila). Prav tako pa so vabljeni učenci prvega razreda PŠ Struge in njihovi starši ob 9.00 v šolo v Strugah, kjer prav tako pripravljamo zanimiv vstop v šolo.
 • Avtobus bo vozil učence od 7. do 9. razreda iz Zdenske vasi ob 7.00, iz Ceste ob 7.03, iz Predstrug 7.05 (učenci od 6. do 9. razreda), iz Brezij ob 7.13, iz Kompolj ob 7.16, iz Podgore (pri cerkvi) ob 7.19 (učence od 2. do 9. razreda), avtobusna postaja Bruhanja vas ob 7.21 (učenci od 2. do 9. razreda), iz Zagorice ob 7.28 iz postajališča na Luži za učence od 1. do 9. razreda, iz Podgorice ob 7.30, iz Podpeči ob 7.38 (učenci od 1. do 9. razreda), iz Ponikev ob 7.52, (učenci od 2. do 9. razreda) iz Predstrug ob 7.57 (učenci od 2. do 6. razreda), iz Hočevja ob 8.00 (učenci od 3. do 9. razreda) in iz Zdenske vasi ob 8.08 (učenci od 2. do 9. razreda), iz Ceste ob 7.46 (učenci od 2. do 9. razreda).
 • Učence iz Kompolj, Bruhanje vasi, Podgore, Zdenske vasi, Ceste in Predstrug bo vozil iz šole šolski avtobus po končani 5., 6. in 7. šolski uri. Učence iz Zagorice in Podpeči bo iz šole odpeljal avtobus po 6. in 7. šolski uri.
 • S kombijem se bo opravil prevoz po naslednjem razporedu: 7.43 iz Male vasi za učence od 1. do 9. razreda. Ob 7.54 sledi prevoz učencev iz Vodic, Ponikev, Ceste in Zdenske vasi za učence 1. razreda. Prav tako bo za učence prvega razreda iz Bruhanje vasi prevoz ob 7.30 iz postajališča v centru vasi.
 • Za učence 5. razreda PŠ Kompolje, ki bodo imeli pouk v Jakličevem domu, bo organiziran prevoz ob 7.22 izpred šole v Kompoljah. Domov bodo učenci prišli z avtobusom, ki ima odhod iz Vidma ob 12.50. Ob ponedeljkih in petkih pa bomo učence že ob 12.00 pripeljali v Kompolje pred šolo.
 • Po peti šolski uri ob 12.50 se bo s kombijem peljalo učence od 1. do 3. razreda v Malo vas, 1. razreda v Zdensko vas, Ponikve, Bruhanjo vas. V Podpeč in Zagorico se bo odpeljalo učence 1., 2. in 3. razreda. Prav tako se bo s kombijem ob 14.30 peljalo učence višjih razredov v Malo vas, Hočevje in na Vodice.
 • Učence iz Ponikev, Male vasi, Hočevja in Podpeči bo k morebitni preduri, ki se bo pričela ob 7.35, vozil šolski kombi.
 • Razpored prevozov v Strugah bo objavljen na vhodnih vratih šole, omenim naj le, da bo zjutraj odhod kombija iz Tisovca ob 7.00, hkrati se bodo s tem kombijem peljali tudi učenci iz Četeža. Ob 7.15 bo odhod kombija iz Potiskavca za učence 4. in 8. razreda. Sledila bo krožna vožnja do Tržiča, Podtabora in Rapljevega za učence do 5. razreda.
 • Podaljšano bivanje je že od prvega dne do 17.00 ure. V primeru, da starši ne boste uspeli priti po svoje otroke pravočasno, bo dežurstvo v PB do 17.15 ure.
 • Učence za PB bomo iz Strug pripeljali s šolskim kombijem, iz Kompolj pa z avtobusom.
 • Občina je organizirala prevoz za učence 1. in 2. razreda od veroučnih prostorov, ker bo na Vidmu verouk še pred začetkom pouka.
 • Tudi v tem šolskem letu bo organizirana prisotnost predstavnikov ŽŠAM Grosuplje in Policijske postaje Grosuplje. Prvi teden v septembru 2014 bo organizirano dežurstvo predstavnikov ŽŠAM Grosuplje pred pričetkom pouka in po končanem pouku.

Vsem malčkom in učencem želimo prijeten začetek šolskega leta ter da boste v vrtcu in šoli rastli v znanju in prijateljstvu. Bodite pozorni udeleženci v prometu.

Ravnatelj:
Ivan Grandovec

Dostopnost