Vse učence in starše obveščamo, da  se bo pouk  na prvi  šolski dan, 1. 9. 2016, pričel  po naslednjem urniku:

 • PŠ KOMPOLJE: 2., 3., 4., 5. razred  ob  8.30 uri, konča se ob 12.50.
 • PŠ STRUGE: Učenci od 2. do 9. razreda pričnejo s poukom ob 7.45 uri. Pouk  končajo  po urniku ob 12.05.
 • Šola VIDEM: Učenci vseh razredov, razen 1., imajo pouk ob 8.25. Učenci končajo pouk po urniku  ob 12.45.
 • Učenci in starši prvih razredov iz Vidma in Kompolj  so  vabljeni  ob 10.00 uri v šolo na Vidmu, kjer bomo skupaj stopili v novo obdobje življenja (vsi prvošolčki ste osebno dobili vabila). Prav tako pa so vabljeni učenci prvega razreda PŠ Struge in njihovi starši ob 9.00 v šolo v Strugah, kjer prav tako pripravljamo zanimiv vstop v šolo.
 • Avtobus bo vozil učence od 7. do 9. razreda iz  Zdenske vasi  ob 7.00,  iz  Ceste ob 7.03, iz Predstrug 7.05 (učenci od 6. do 9. razreda),  iz Podgore ob 17.13, iz Brezij  ob 7.16, iz  Kompolj ob 7.19,  avtobusna postaja Bruhanja vas ob 7.21 (učenci od 3. do 9. razreda), iz Zagorice ob 7.28 iz postajališča na Luži (učenci od 2. do 9. razreda), iz Podgorice ob 7.31, iz Podpeči ob 7.38 (učenci od 2. do 9. razreda), iz Ceste ob 7.46 od 2. do 5. razreda, iz Ponikev ob 7.52, (učenci od 2. do 9. razreda)  iz Predstrug ob 7.57 (učenci od 2. do 5. razreda), iz Hočevja ob 8.00 (učenci od 2. do 8. razreda) in iz Zdenske vasi ob 8.08 (učenci od 2. do 5. razreda).
 • Učence iz Kompolj, Bruhanje vasi, Podgore, Zdenske vasi, Ceste, Predstrug in Ponikev bo vozil iz šole šolski avtobus  po končani 5., 6. in 7. šolski uri. Učence iz Zagorice  in Podpeči bo iz šole odpeljal avtobus po 6. in 7. šolski uri.
 • S kombijem Strah se bo opravil prevoz po naslednjem razporedu: 7.34 iz Bruhanje vasi za učence 1. razreda, 7.38 iz Podpeči za učence 1. razreda, 7.45 iz Male vasi  za učence od 1. do 9. razreda. Ob 8.00 sledi prevoz učencev iz Vodic, Predstrug in Ceste za učence 1. razreda. Prav tako bo za učence prvega razreda iz Zagorice ob 7.30 iz postajališča na luži.
 • Po peti šolski uri ob 12.50 se bo s kombijem peljalo učence prvega razreda v  Malo vas, Predstruge, Ponikve, Bruhanjo vas, Zagorico in Podpeč. V Malo vas, Podpeč in Zagorico se bo peljalo tudi učence 2. razreda. Prav tako se bo s kombijem ob 14.30 peljalo učence višjih razredov v Malo vas, Hočevje in na Vodice.
 • Učence iz Ponikev, Male vasi, Hočevja, Vodic in Podpeči bo k morebitni preduri, ki se bo pričela  ob 7.35,  vozil šolski kombi.
 • Razpored prevozov v Strugah bo objavljen na vhodnih vratih šole, omenim naj le, da bo zjutraj odhod kombija iz Tisovca ob 7.00, hkrati se bodo s tem kombijem peljali tudi učenci iz Četeža. Ob 7.15 bo odhod kombija iz Potiskavca. Sledila bo krožna vožnja do Tržiča, Podtabora in Rapljevega.
 • Podaljšano bivanje je že od prvega dne do 17.00  ure. V primeru, da starši ne boste uspeli priti po svoje otroke pravočasno, bo dežurstvo v PB do 17.15 ure. Starši pravočasno odjavljajte kosila za dneve, ko vaš otrok ne bo imel kosila.
 • Učence za PB bomo iz Strug pripeljali s šolskim kombijem, iz Kompolj pa z avtobusom.
 • Občina je organizirala prevoz za učence in 2. razreda od veroučnih prostorov, ker bo na Vidmu verouk  še pred začetkom pouka.
 • Tudi v tem šolskem letu bo organizirana prisotnost  predstavnikov ŽŠAM Grosuplje in Policijske postaje Grosuplje. Prvi in drugi teden v septembru  2016 bo organizirano dežurstvo predstavnikov ŽŠAM Grosuplje pred pričetkom pouka in po končanem pouku.

 

Vsem malčkom in  učencem želimo prijeten začetek šolskega leta  ter  da boste v vrtcu in šoli rastli v znanju in prijateljstvu. Bodite  pozorni udeleženci v prometu.

 Ravnatelj:

Ivan Grandovec

Dostopnost