Dragi učenci, spoštovani starši!

Obveščam vas, da se pouk prične v ponedeljek, 2. 9. 2019, ob 8.25 na Vidmu in na PŠ Kompolje; v Strugah pa ob 7.45.

Prvi dve uri bosta namenjeni razredni uri, kjer bodo učenci dobili tudi urnike in pojasnila k urnikom. Tako naj imajo učenci od 1. do 5. razreda s sabo torbice z delovnimi zvezki in zvezki. Učenci od 6. do 9. razreda pa naj 1. dan s sabo prinesejo le ključe od omaric, copate, pisala in beležko, kamor si bodo napisali pomembne stvari o pouku in urnik.

Pouk se bo za vse učence zaključil ob 12.00 v Strugah in ob 12.45 na Vidmu in Kompoljah. Podaljšano bivanje bo naprej po razporedu, prav tako bodo možna že kosila.

 • Učenci in starši prvih razredov iz Vidma so  vabljeni  ob 10.00 uri v šolo na Vidmu, kjer bomo skupaj stopili v novo obdobje življenja (vsi prvošolčki ste osebno dobili vabila). Prav tako so vabljeni učenci prvega razreda PŠ Struge in njihovi starši ob 8.30 v šolo v Strugah, ob 9.00  pa so v šolo v Kompoljah vabljeni učenci prvega razreda Pš Kompolje, kjer prav tako pripravljamo zanimiv vstop v šolo.
 • Avtobus bo vozil učence od 7. do 9. razreda iz  Zdenske vasi  ob 7.00,  iz  Ceste ob 7.03, iz Predstrug 7.05,  iz Podgore ob 7.13, iz Brezij ob 7.16,  iz  Kompolj ob 7.19,iz avtobusna postaja Bruhanja vas ob 7.21, iz Zagorice ob 7.28 iz postajališča na Luži za učence od 2. do 9. razreda, iz Podgorice ob 7.31, iz Podpeči ob 7.38 (učenci od 2. do 9. razreda), iz Ceste ob 7.46,  iz Ponikev ob 7.52, iz Predstrug ob 7.57, iz Hočevja ob 8.00 in iz Zdenske vasi ob 8.08.
 • Učence iz Kompolj, Bruhanje vasi, Podgore, Zdenske vasi, Ceste in Predstrug bo vozil iz šole šolski avtobus  po končani 5., 6. in 7. šolski uri. Učence iz Zagorice  in Podpeči bo iz šole odpeljal avtobus po 6. in 7. šolski uri.
 • S kombijem Strah se bo opravil prevoz po naslednjem razporedu: ob 7.52 iz videmskega hriba za učence od 2. do 5. razreda ter ob 8.04 sledi prevoz učencev iz Male vasi od 1. do 9. razreda.
 • Po peti šolski uri ob 12.50 se bo s kombijem peljalo učence prvega razreda v  Malo vas in na videmski hrib. Prav tako se bo s kombijem ob 14.30 peljalo učence v Malo vas in Hočevje.
 • Učence iz Ponikev, Male vasi, Hočevja in Podpeči bo k morebitni preduri, ki se bo pričela  ob 7.35,  vozil šolski kombi (razpored bo na spletni strani šole). 
 • Razpored prevozov v Strugah bo objavljen na vhodnih vratih šole in na spletni strani, omenim naj le, da bo zjutraj odhod kombija iz Tisovca ob 6.45. Ob 7.00 bo odhod kombija iz smeri Podtabor.
 • Podaljšano bivanje je že od prvega dne do 17.00  V primeru, da starši ne boste uspeli priti po svoje otroke pravočasno, bo dežurstvo v PB do 17.15 ure.
 • Učence za PB bomo iz Strug pripeljali s šolskim kombijem, iz Kompolj pa z avtobusom.
 • Občina je organizirala prevoz za učence in 2. razreda od veroučnih prostorov, ker bo na Vidmu verouk  še pred začetkom pouka.
 • Tudi v tem šolskem letu bo organizirana prisotnost  predstavnikov ŽŠAM Grosuplje in Policijske postaje Grosuplje. Prvi teden v septembru  2019 bo organizirano dežurstvo predstavnikov ŽŠAM Grosuplje pred pričetkom pouka in po končanem pouku.

 Veselimo se novega šolskega leta, ko bodo tudi otroci iz vrtca, dobili več prostora za igro in druženje.

Vsem malčkom in  učencem želimo prijeten začetek šolskega leta  ter  da boste v vrtcu in šoli rasli v znanju in prijateljstvu. Bodite  pozorni udeleženci v prometu še posebno v okolici vrtca in šole, kjer je gradbišče za športno dvorano.

Ravnatelj: Ivan Grandovec

 

Dostopnost