Roditeljski sestanki

Namenjeni so informiranju staršev o novostih in organizaciji dela vrtca, njihovemu izobraževanju, obravnavi tekočih in aktualnih vsebin, povezanih z vzgojnim delom v vrtcu ter analizi dela ob zaključku uvajanja novosti, izvedbi projektov ali ob zaključku vrtčevskega leta. Vzgojiteljica je tista, ki ob sodelovanju s pomočnico vzgojiteljice staršem predstavi vsebine roditeljskega sestanka, se z njimi dogovarja, izmenjuje informacije.

 Vsaka skupina bo imela predvidoma dva roditeljska sestanka.

 Prvi  skupni roditeljski sestanek bo  7. septembra 2023 ob 17.00, uvodni del bo predavanje – Vloga staršev in vzgojiteljev v času digitalizacije, Darija Hohnjec, Vrtec Rogaška Slatina.

 Drugi roditeljski sestanek bo  organiziran  meseca februarja 2024,  predstavljena bodo razvojna področja razvoja predšolskega otroka, prednostna naloga vrtca – kurikuluma – narava, starši bodo seznanjeni s potekom vzgojno izobraževalnega procesa v posameznih oddelkih, aktualnimi dogodki, napredkom skupine, v nekaterih oddelkih bodo sodelovale tudi strokovne sodelavke ZD Grosuplje s tematiko zobne higiene in higiene rok.

 

 

Dostopnost