Roditeljski sestanki

Namenjeni so informiranju staršev o novostih in organizaciji dela vrtca, njihovemu izobraževanju, obravnavi tekočih in aktualnih vsebin, povezanih z vzgojnim delom v vrtcu ter analizi dela ob zaključku uvajanja novosti, izvedbi projektov ali ob zaključku vrtčevskega leta. Vzgojiteljica je tista, ki ob sodelovanju s pomočnico vzgojiteljice staršem predstavi vsebine roditeljskega sestanka, se z njimi dogovarja, izmenjuje informacije.

Vsaka skupina bo imela predvidoma dva roditeljska sestanka. Prvi  skupni roditeljski sestanek bo  7. septembra 2022 ob 17.00, uvodni del bo predavanje – Kako nuditi oporo bolnemu otroku, Jana Bošnjak, dr. med. pediatrinja, drugi skupni  roditeljski sestanek bo  organiziran  16. 2. 2023 ob 17.00, uvodni del bo predavanje –  Otrok in razvoj njegovih potencialov v času sodobne tehnologije in digitalizacije, Barbara Konda. Na obeh roditeljskih sestankih bodo starši seznanjeni s potekom vzgojno izobraževalnega procesa v posameznih oddelkih, aktualnimi dogodki, napredkom skupine.

 

 

Dostopnost