Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) se od 31. 1. 2022 do vključno 6. 2. 2022 za učence  8. B-razreda, zaradi odrejene karantene izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo zaradi potrjene okužba pri več kot 30-% učencev v zadnjih štirinajstih dneh.

Vsa morebitna dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

                                                                                                                                 Ravnatelj: Ivan Grandovec

Dostopnost