Žabice

Vzgojiteljica: Mateja Lohkar

Pom. vzgojiteljice: Mojca Mlakar in  Jerneja Škantelj

Spremljevalka OPP: Mojca Gruden

Starost: 3 – 4 LET

Število otrok: 19  (9dečkov in 10 deklic)

Otroška igra je tista dejavnost, ki na najbolj naraven način združuje temeljna načela predšolske vzgoje. Zato bo imela igra pomembno mesto v dejavnostih, preko nje bomo spreminjali sebe, vzpostavljali sproščene medsebojne odnose in tako uresničevali zastavljene cilje. Stkali bomo prijateljske vezi, iskali svoja močna področja in bili kljub svoji različnosti močni steber v skupini.

Naša igralnica  je oblikovana v kotičke, ki zagotavljajo razvojno primerne učne priložnosti za slehernega otroka. Ponujajo priložnost za razvijanje lastnih sposobnosti, raziskovanje, ustvarjanje, ponujajo možnost za izbiro in odločitev, priložnost za reševanje problemov in podpirajo aktivno in funkcionalno učenje. Uresničujemo inkluzivno okolje s poudarkom na enakih možnosti. Zagotavljali bomo čustveno varnost otrok, ki je temeljni pogoj za socialno povezovanje in sodelovanje, učenje …

Med letom bomo spoznali ljudske običaje, šege in navade naše doline, pozornost pa bomo namenili tudi domovinski vzgoji. Veliko časa prebijemo na vrtčevskem igrišču in našem ekovrtu, na katerega smo zelo ponosni

Tedensko obiskujemo  bližnji gozd in obenem iščemo pot nazaj k naravi, k večji svobodi gibanja, učenja in razmišljanja. Gozd je  naš prijatelj in z njim ravnamo spoštljivo in je za otroke največja naravna učilnica.

Otrokom bomo pomagali oblikovati vrednote, kot so spoštovanje, solidarnost, zmernost, obzirnost in reševanje preprostih problemov, ki se pojavljajo v neposredni interakciji z odraslimi in okoljem samim.

Žabice veselo skakljajo in se rade imajo.

Dostopnost