Pikapolonice

Vzgojiteljica: TANJA TEGEL

Nadomeščanje vzgojiteljice: ESTER REBOLJ

Pomočnica vzgojiteljice: SABINA NOVAK

Skupino imenovano Pikapolonice sestavlja 17 otrok (11 dečkov, 6 deklic), starih 3-4 leta. Otroci so izredno dobrovoljni, razigrani in vedoželjni. Slednje lastnosti bomo poskusile tekom leta dodobra izkoriščati ter jim predstavljati nove tematike, odpirati nove poglede v svet in širiti obzorja. Tekom leta se bomo osredotočili predvsem na utrjevanje veščin samostojnosti. Konstantno bomo spodbujali dobre medsebojne odnose, tkali prijateljske vezi in pridobivali pomembne vrednote, ki se dandanes v družbi izgubljajo, pa vendar so za naša življenja še kako pomembne. Vzgojni proces bo potekal v bogatem učnem okolju, katerega bomo skupaj z otroki sprotno oblikovali.  

Dostopnost