Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oblikuje Svet staršev.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic Sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe;
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu;
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
  • voli predstavnike v Svet vrtca oziroma šole;
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

SEZNAM ČLANOV SVETA STARŠEV 2021/22

Oddelki vrtca RingarajaPredlagani kandidatE-naslov
SoviceIgor Jankoigor.janko@gmail.com
MedvedkiGregor Blatnikgregor.blatnik88@gmail.com
MiškeDamjana Vidmardamjana.vidmar@gmail.com
PikapoloniceŠpela Črešnovarcesnovar.spela@gmail.com
ŽabiceTeja Rajarteja.rajar@gmail.com
RačkeLuka Glavičluka.glavic@gmail.com
PolžkiIda Gornikgornikida7d@gmail.com
ZajčkiIvo Franceljtjasafrancelj2017@gmail.com
MetuljiSabina Strnadsabina.volek@gmail.com
Dostopnost