Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oblikuje Svet staršev.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic Sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe;
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu;
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
  • voli predstavnike v Svet vrtca oziroma šole;
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

SEZNAM ČLANOV SVETA STARŠEV 2022/23

Oddelki vrtca RingarajaPredlagani/-a kandidat/-kaE-naslov
SoviceBrigita Erjavec Škrbinabrigita.skrbina@gmail.com
MedvedkiDamjana Vidmardamjana.vidmar01@gmail.com
MiškeSabina Strnadsabina.volek@gmail.com
PikapoloniceMonika Horvatič Bambičhorvatic.monika@gmail.com
ŽabiceRok Vidicrok.vidic@tr-vidic.si
RačkeIda Gornikgornikida7d@gmail.com
PolžkiIvo Franceljtjasafrancelj2017@gmail.com
ZajčkiMeglen Simonameglen.simona@gmail.com  
MetuljiMaja Škuljmajaskulj1@gmail.com
PandiceUla KotnikUlakotnik33@gmail.com
Dostopnost