Obogatitev hodnikov s talnimi igrami v vrtcu Ringaraja.

Tanja Tegel, za kolektiv vrtca Ringaraja

Z velikim navdušenjem smo se v mesecu septembru vselili v nov vrtec Ringaraja. Prostori so čudoviti, veliki in svetli. Počasi notranjost stavbe dobiva dušo in čarobnost. Ugotovili smo, da nam tudi hodniki ponujajo, zaradi svoje velikosti, dodatni prostor za igro, druženje in gibanje. Odločili smo se, da jih opremimo s talnimi igrami. Ideje so kar deževale in s pomočjo ga. Mojce Krivec, katera je izdelala nalepke in nam pomagala pri lepljenju, skupaj opremili hodnike z različnimi talnimi igrami.. Otroci in starši so navdušeni in že navsezgodaj zjutraj priskakljajo do igralnic.

Namen talnih iger je, da z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Hkrati gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, torej dobrega počutja. Z gibanjem otrok raziskuje, spoznava in dojema svet okrog sebe. V gibalnih dejavnostih je telo izhodiščna točka za presojo položaja smeri, razmerja do drugih. Z gibanjem otrok razvija občutek za ritem in hitrost ter dojema prostor in čas (Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003)

Vabljeni na ogled in preizkus talnih iger.

Dostopnost