V vrtcu Ringaraja izvajamo program v jasličnih oddelkih in v oddelkih od 3. do 6. leta starosti.

Glede na povečano število otrok v šoli bomo imeli prihodnje leto v Kompoljah le oddelek od 3 do 6 let. V ta oddelek ne bomo sprejemali novincev.

Ker je povpraševanje po prostih mestih predvsem v jaslih tudi letos precejšnje, bomo po vsej verjetnosti ohranili jaslične oddelke na Vidmu. Na osnovi prijav poizkušamo v skladu z normativi in standardi, ki veljajo za vrtce, oblikovati oddelke. Če je za določen oddelek (starostno obdobje) vpisanih preveč otrok,  jih mora Komisija za sprejem otrok v vrtec razvrstiti na čakalno listo za sprejem, v skladu s kriteriji, ki jih določa Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec.

Vsi  sprejeti otroci bodo  vpisani v vrtec z dnem 1. 9. 2014. Ker bodo nekateri malčki primerni za vstop v jaslični oddelek šele v zimskih mesecih 2014/15, naj omenim, da je prav, da so vpisani že od 1. 9. 2014, ker  si  le na tak način  zagotovijo mesto v oddelku.

POSTOPEK VPISA:

  • Na spletni strani vrtca Ringaraja dobijo starši obrazec Prošnja za sprejem otroka v JVIZ OŠ Dobrepolje (VVE Ringaraja),  jo ustrezno izpolnijo in vrnejo v tajništvo do 31. 3. 2014.
  • Če je  prijav več,  kot je prostih mest, mora Komisija za vpis otrok v vrtec sklepati o otrocih – malčkih, ki  bodo sprejeti v vrtec.
  • Po sprejemu v vrtec dobijo starši domov obvestilo  o sprejemu in povabilo k vpisu. Pred vstopom v vrtec morajo starši pridobiti  zdravniško potrdilo o zdravstvenem stanju otroka, o morebitnih dietah in otrokovih posebnostih.
  • Ko starši pridobe pozitivno zdravnikovo mnenje, je otrok dokončno sprejet v vrtec. Vzgojiteljica sprejme otroka v varstvo, ko starši vzgojiteljici dostavijo zdravniško potrdilo.
  • Starši, takoj po sprejemu obvestila o sprejemu otroka v vrtec, oddajo na  CSD Grosuplje vlogo za znižanje plačila oskrbnine v vrtcu. Iz CSD Grosuplje sporočijo staršem in tajništvu,  kolikšen delež ekonomske cene plačujejo starši in kolikšen delež občina.
  • Staršem, ki ste oddali Prošnjo za sprejem otroka v vrtec po 1. 4. 2013, ni potrebno ponovno oddati prošnje. Starši, ki ste vlogo oddali do 31. 3. 2013 ter ste vlogo dobili zavrnjeno ali pa je bil vaš otrok uvrščen na listo čakajočih, MORATE PONOVNO ODDATI VLOGO. Ti malčki bodo prejeli dodatne točke, saj že eno leto čakajo za sprejem v vrtec.

VSE STARŠE, KI NAMERAVATE VPISATI SVOJEGA OTROKA V VRTEC, PROSIM  DA TO STORITE ODGOVORNO.  V PRETEKLIH LETIH  SMO KAR NEKAJ OTROK SPREJELI V VRTEC, JIH RAZPOREDILI V ODDELKE, DODATNO ZAPOSLILI DELAVKO,  NATO PA SO JIH STARŠI ODJAVILI.

Lepo vas pozdravljam.

                                                                                                                                                                             Ravnatelj:

                                                                                                                                                                            Ivan Grandovec

Dostopnost