Od 2001 dalje vsako leto praznujemo 26. septembra evropski dan jezikov. To je dan, ko praznujemo jezikovno raznolikost in spodbujamo učenje jezikov.

Tudi na OŠ Dobrepolje smo pri urah angleščine opozorili na raznoliko jezikovno in kulturno pestrost Evrope. Učenci 9. razreda so pri uri likovne umetnosti  z učiteljico Svetlano Jakimovski Rodić pripravili zastave evropskih držav in poiskali pozdrav ‘dober dan’ v jezikih posamezne države  in ga napisali pod vsako zastavo. Učenci 7. a razreda pa so narejene zastave s pozdravi nalepili na vrata naših učilnic. Naši učenci so tako ob prihodu v učilnico opazili različne zastave in jih povezali s posamezno državo ter  si  tudi zapomnili pozdrav v posameznem evropskem jeziku.  Učenci 8. b razreda so pri uri angleščine iskali prevod besedne zveze ‘dober tek’  v  nekaterih evropskih jezikih, učenci 7. b razreda pa so na računalniku poiskali tipično hrano posamezne države ter izdelali namizne podloge. Vsaka namizna podloga je vsebovala besedno zvezo ‘dober tek’ v posameznem evropskem jeziku in tipično hrano za tisto državo. Podloge smo razstavili na oglasni deski pred učilnicami. Z jezikovno raznolikostjo pa so se srečali tudi učenci 3. a razreda pri krožku angleščine, saj so spoznali števila do 12 v angleškem, nemškem, italijanskem, hrvaškem in madžarskem jeziku.

Tudi pri glasbeni umetnosti  je učiteljica Valentina Ugovšek pouk glasbe v 5. razredu  delno izvajala v angleščini, pevske vaje MPZ pa so bile mednarodno obarvane, saj so peli korejsko, afriško, angleško in slovensko pesem.

Slovensko društvo učiteljev IATEFL  vsako leto ob tej priliki organizira natečaj. Letošnja rdeča nit je bila ‘zgodbe iz šestih besed’. Na naši šoli sta sodelovali učenki 7. a razreda, Eva Starič, in učenka 9. b razreda, Sara Blatnik.

Praznovanje evropskega dneva jezikov opozarja na nujnost učenja tujih jezikov in medkulturno sporazumevanje.  Zavedati se moramo različnih kultur in jezikov ter jih spoštovati in spodbujati učenje tujih jezikov v šoli in izven nje.

1

Helena Erčulj, učiteljica angleščine

Dostopnost