Šolska knjižnica

Delo v šolski knjižnici je sestavni del vzgojno-izobraževalnega dela na šoli. Knjižničar se s svojim delom na različne načine vključuje v pouk in ostale dejavnosti. Njen glavni cilj je vzgoja samostojnega in aktivnega uporabnika vseh vrst knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov. Za dosego tega cilja poteka v knjižnici individualno pedagoško delo ob izposoji, delo s skupinami pri urah knjižnično-informacijskih znanj in bralna značka – oblika vzpodbujanja leposlovnega branja, ki pomaga učence vzgojiti v vseživljenjske bralce. V zadnjih letih se je knjižni fond obogatil tudi z angleško in nemško literaturo, ki je primerna za učence osnovne šole. V knjižnici se že vrsto let izvaja projekt Bralna značka. Do petega razreda vodijo bralno značko razredniki, v višjih razredih pa jo vodi knjižničar Matej Kalan. Šolska knjižnica ima poleg knjižničnega gradiva tudi revije, ki so primerne za učence in učbeniški sklad.

Urnik knjižnice:

Vsak dan od 7.30 do 14.00.

Šolska knjižnica ima okoli 110 m2 . V knjižnici je okoli 10000 enot bibliografskega gradiva. V knjižnici je računalnik, ki služit za iskanje po knjižnični bazi podatkov. Ima tudi dostop do medmrežja.

Dostopnost