PROMOCIJA ZDRAVJA V ORGANIZACIJI

Projekt Promocija zdravja v organizaciji smo začeli v šolskem letu 2018/19. Cilj projekta je bil zmanjšanje in preprečevanje bolezni, povezanih s slabim življenjskim slogom, s poudarkom na zdravem prehranjevanju in telesni aktivnosti. V projekt so vključeni učenci, učitelji, starši ter zunanji strokovni sodelavci.

Na šoli izvajamo različne dejavnosti, s katerimi si prizadevamo uresničevati zastavljene cilje.

Aktivnosti v okviru projekta

Prostovoljstvo

 • medvrstniška pomoč otrokom pri opravljanju domače naloge in učenju (6.-9.r)

Predavanje za starše in učitelje

 • Preventivne delavnice na področju preprečevanja odvisnosti od prepovedanih drog

Medgeneracijsko sodelovanje

 • obiskovanje in nastopi otrok za starejše občane
 • projekt ‘Simbioza«
 • obisk starejših v domu starejših občanov

Zdrava prehrana in dobre prehranjevalne navade

 • projekt ‘Shema šolskega sadja’ – enkrat tedensko razdeljevanje lokalno pridelanega sadja in zelenjave v času odmorov
 • ‘Slovenski tradicionalni zajtrk’
 • projekt ‘Bonton pri jedi’ – z namero učence spodbujati h kulturnemu uživanju hrane in zagotavljanju mirnega okolja v času obrokov. Ločevanje odpadkov pri vseh obrokih.
 • promocija hidracije – informiranje o vplivu vode na naš organizem, posredovanje zanimivosti o vodi, ozaveščanje učencev o pomenu pitja zadostnih količin vode za naše zdravje ter boljše umske in fizične sposobnosti.
 • ‘Jaz in sladkorna bolezen’ – tekmovanje o znanju o sladkorni bolezni (predmetna stopnja)
 • izdelava uravnoteženih jedilnikov
 • spodbujanje uživanja zdravih šolskih malic (npr. zdravi namazi, narejeni iz sestavin lokalnih pridelovalcev)
 • predavanja o zdravi prehrani, skrbi za zdravje, higieno in zobe

Dopolnilne športne in rekreativne dejavnosti

 • vodena vadba in organizirani pohodi za zaposlene
 • krožka Krožek za zdravje, Gibaj in se razmigaj!, s katerima spodbujamo učence h gibanju in pridobivanju zdravih prehranjevalnih navad
 • projekt »Samoevalvacija« pomen gibanja pri urah pouka, učitelji izvajajo minutke za zdravje

Ekologija in okoljsko osveščanje

 • ločevanje odpadkov v razredu,
 • zbiranje porabljenih kartuš,
 • skrb za čisto okolico šole ter šolskih prostorov,
 • akcija zbiranja odpadnega papirja,
 • varčevanje z vodo in elektriko ter varčevanje s papirjem.

Marija Hočevar

 

Dostopnost