Diferenciacija 2023/2024

V skladu s 40. členom Zakonom o osnovni šoli je notranja diferenciacija od 1. do 9. razreda pri vseh predmetih in drugih oblikah dela, tako da učitelj organizira delo z učenci glede na njihove zmožnosti.

Za šolsko leto 2020/21 sta obravnavala diferenciacijo Svet staršev JVIZ OŠ Dobrepolje in Svet zavoda JVIZ OŠ Dobrepolje. V šolskem letu 2020/2021 bodo potekale naslednje oblike diferenciacije:

  1. Na PŠ Kompolje od 1. do 5. razreda se izvaja notranja diferenciacija.
  2. Na PŠ Struge  se v vseh  kombiniranih oddelkih izvaja notranja diferenciacija. V kombiniranem oddelku od 4. in 5. razreda se izvaja zunanja kombinacija  pouka slovenščine, matematike in angleščine v obsegu ene ure tedensko.
  3. Na videmski šoli se v 5. razredu izvaja zunanja diferenciacija.
  4. V 6. in 7. razredu ne bo delitve v skupine pri slovenščini, matematiki in angleščini.
  5. V 8. in 9. razredu bomo (na osnovi 32. člena Pravilnika o normativih in standardih v osnovnih šolah) imeli tri heterogene učne skupine za izvajanje pouka slovenščine, matematike in angleščine.

Šole so pri organizaciji pouka v skladu s 40. členom Zakona o osnovni šoli v manjših skupinah avtonomne. Na videmski šoli bomo v 8. in 9.  razredu izvajali pouk v skupinah pri slovenščini, matematiki in angleščini. Učenci bodo z urnikom natančno seznanjeni 2. septembra. Na PŠ Struge zaradi majhnega števila učencev ni manjših skupin. Pouk bi moral biti kombiniran med 3., 4. in 5. razredom ter med 6., 7., in 8.  razredom. Občina Dobrepolje bo dala sredstva za 64 samostojnih ur.

Dostopnost