Podaljšano bivanje 2022/2023

Podaljšano bivanje organizira šola v okviru razširjenega programa. Organizirano je za učence od 1. do vključno 5. razreda. Vključitev v podaljšano bivanje je prostovoljna. Starši učencev 1. razreda vpišejo svojega otroka v PB ob vpisu v mesecu februarju. Starši učencev ostalih razredov pa vpišejo svojega otroka v PB v mesecu aprilu. Ob začetku šolskega leta se praviloma ne vpisuje več učencev v PB, razen če so v posameznih oddelkih še prosta mesta. V času PB imajo učenci najprej kosilo, sledi krajša sprostitev in nato učenje oziroma delo domačih nalog. Po 14.30 uri sledijo sprostitvene dejavnosti. Te so poleg športnih tudi kulturne, umetniške, dramske … Predvidevamo, da bo prva dva meseca tega šolskega leta imela vsaka skupina zaradi premajhne telovadnice manj kot enkrat tedensko na voljo tudi telovadnico do 15.00. Ko bo športna dvorana odprta za uporabo, bomo imeli v njej PB do 15.00, v stari telovadnici pa do 15.30.

V okviru splošnih ciljev PB je učencem potrebno:
• zagotavljati vzpodbudno, zdravo in varno psihosocialno in fizično okolje za razvoj in izobraževanje;
• omogočiti redno samostojno in uspešno opravljanje obveznosti za šolo in jim v primeru potrebe nuditi ustrezno strokovno pomoč;
• omogočiti skupno načrtovanje in izbiranje aktivnosti in s tem sooblikovanje programa posamezne dejavnosti;
• omogočiti razumevanje pomena vednosti in znanja za odraščanje in osebni razvoj;
• omogočiti razumevanje pomena kakovostnih odnosov v skupini vrstnikov za dobro počutje in skupne dosežke.

V okviru podaljšanega bivanja se izvaja naslednje dejavnosti:
• kosilo,
• samostojno učenje,
• ustvarjalno preživljanje časa,
• sprostitvena dejavnost.

Na podružničnih šolah nimamo podaljšanega bivanja, zato vozimo učence v PB, ki je na matični šoli. Iz PŠ Kompolje vozimo učence z avtobusom, iz PŠ Struge pa pripelje učence v PB hišnik. Podaljšano bivanje se začne ob 12.50. Učenci 4. in 5. razreda imajo začetek PB šele ob 13.35. Ker imajo nekateri učenci četrtega in petega razreda šesto uro pouk, smo za tiste, ki čakajo  na podaljšano bivanje, organizirali šesto uro varstvo v učilnici četrtega razreda. Organizacija oddelkov in dela v podaljšanem bivanju je vezana na  število učencev in različne prihode v PB. Na začetku in ob koncu PB združujemo oddelke, v času od 13.35 do 15.25  pa imamo šest oddelkov – učiteljev. PB zaključimo ob 17. uri. V primeru, da starši še ne morejo priti po svoje otroke zaradi prometnih zamaškov, učiteljica počaka z učencem toliko časa, da pridejo starši.
V primeru, da učence v PB ne prevzamejo starši, morajo v prijavi za sprejem otroka v PB napisati soglasje z imenom in priimkom osebe, ki tudi lahko odpelje otroka iz PB. To so pri nas običajno dedki, babice ali pa starši sošolcev. Starši ne vstopajo v prostore šole, temveč pokličejo v določen oddelek ali pa učenca pokliče dežurni, ki je  pred vhodom prvega razreda devetletke. Če dežurni učitelj ne pozna starša, vas prosimo, da mu pokažete osebni dokument.

Če starši želijo, da učenec sam zapusti PB zaradi npr. glasbene šole, morajo pisno dovoljenje oddati učitelju v PB. V primeru, da bodo v šolah dovoljene prostočasne popoldanske aktivnosti v okviru klubov, morajo starši dati soglasje, za osebo, ki bo učenca odpeljala na to dejavnost. Po končani dejavnosti se učenec ne sme vrniti v oddelek PB.
Podaljšano bivanje je brezplačno (učitelje plača MIZŠ, za materialne stroške pa naj bi poskrbela občina). Starši plačajo kosilo, katerega cena je od 1. 9. 2009 – 2,20 €.

MIZŠ nam je tudi letos sporočilo, koliko ur lahko izvajamo v PB.  Zaradi tega so potrebno delno združevanja oddelkov. Pri nas imamo prvo združevanje  že prvo šolsko uro, ko se združijo učenci četrtega oziroma petega razreda, ki nimajo pouka ali interesnih dejavnosti. Od 13.40 sledi delo v šestih oddelkih, nato pa se po 15.20 uri, tudi zaradi odhoda mnogih nekaterih, oddelki združujejo. Tako imamo četrto šolsko uro tri oddelke, peto pa le še en oddelek. Že tretje leto zapored morajo učitelji 10 ur v PB narediti brezplačno. Število učencev se je povečalo za 15. Razporeditev učencev po oddelkih je sledeča:
• čisti oddelek 1. a, 1. b razreda in dveh prvošolcev PŠ Kompolje ima 24 učencev;

  • kombinirani oddelek 2. a razreda, šestih drugošolcev PŠ Kompolje in dveh petošolcev PŠ Struge ima 21 učencev;
  • kombinirani oddelek 2. b razreda in sedmih četrtošolcev PŠ Kompolje ima 21 učencev;
  • čisti oddelek 3. a in 3. b razreda ima 24 učencev;
    • čisti oddelek 4. a in 4. b razreda, ima 26 učencev;
  • čisti oddelek oddelek 5. a in 5. b razreda in šestih petošolcev PŠ Kompolje pa ima 28 učencev.

Prve učence vzamejo starši domov iz podaljšanega bivanja ob 14.30. Sledijo prvi številčnejši odhodi iz podaljšanega bivanja okoli 15.00 ure. Večino otrok pridejo iskat starši ali stari starši do 16. ure. Približno 15 % učencev ostane. Opažamo, da bi bilo za nekatere starše zelo koristno, če bi bilo PB do 17.30. Zavedati se moramo, da imajo mnogi starši v Ljubljani do 16. ure zaposlitev in nato težko pridejo po svoje otroke. Zaradi tega imamo vsak dan PB do 17. ure. V primeru, da starši do 17. ure ne morete priti po svojega otroka, pokličite učiteljico, ki bo ob vašem otroku, otrok pa bo vedel, da pridete pozneje in ne bo v strahu, da se vam je kaj zgodilo na cesti.

TEDENSKI RAZPORED DELA V PODALJŠANEM BIVANJU

URA PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK

12.45 –16.10

1.  raz. 22;

1. raz. K 2  = 24

+ 2. a, 2. K,

5. S, po 15.30

Klavdija K. Fijolič

Maja Hrovat

do 17.00

Maja Hrovat

Klavdija K. Fijolič

do 17.00

6. ura Teja Pajk

Klavdija K. Fijolič

12.50 –15.30

2. a raz. 13.,

2. raz. K 6.;

5. raz. S 2 = 21

Cvetka Košir Cvetka Košir Cvetka Košir Cvetka Košir Maja Hrovat

12.45–16.10

2. b raz. 14.;

4. raz. K 7  = 21

+ 5. a, 5. b,

 5. K po 15.30

Breda Božič

7.  ura Urša Oblak

9. ura Breda Božič

6. in 7.  8. ura

Marti na Prhaj

 

6. ura Mateja Podmenik

7. ura Oblak  Urša

Breda Božič

do 17.00

6. in 7. ura Maja Hrovat

Breda Božič

6.,7. Martina Prhaj

Breda Božič

 

 

12.50–16.10

3.  raz. 24;    =24

+ 4. a, 4. b po 15.30

Maja Pečnik

do 17.00

Maja Pečnik

6. in 7. ura Maja Pečnik

Jani Žnidaršič

6. in 7. ura Maja Pečnik

Jani Žnidaršič

6. in 7. ura Maja Pečnik

Jani Žnidaršič

12.50 –15.30

4. a 14 ;

4. b 12; = 26

Tina Kurent

6. ura Andrej Antolič

Marija Babič ½ Marija Babič 3x

½ Tina Kurent

-3x

7. in 8. ura Tina Kurent 7. in 8. ura Tina Kurent

6. ura  Andrej Antolič

7.  ura Urša

Oblak

8. ura Tina Kurent

do 17.00

13.40–15.30

5. a raz 11;

5. b raz 11;

5. raz K 6 =28

 

Andrej Antolič Andrej Antolič

Andrej Antolič

7. ura Teja Pajk 2. sreda

Andrej Antolič Andrej Antolič

V PB so v četrtem  in petem razredu od 12.50 do 13. 40; ½ Mateja Hočevar, ½ Darja Bartolj – ponedeljek; Škrjanc Tina – torek; Martina Prhaj – sreda; ½ Marija Babič, ½ Barbara Režek – četrtek; Jakopič Barbara – petek.

Dostopnost