Evropski dan jezikov je dan, ko praznujemo jezikovno raznolikost v Evropi in spodbujamo učenje jezikov. Na ta dan se po vsej Evropi in tudi Sloveniji odvija veliko dogodkov: konference, dejavnosti za otroke, oddaje, itd. Tudi na naši šoli pri pouku angleščine na predmetni stopnji ta dan obeležimo z različnimi dejavnostmi. Na PŠ Struge so pri angleščini izdelovali evropske zastave ter iskali, kako se napiše »rad te imam« v različnih evropskih jezikih. Na OŠ Dobrepolje so učenci 6. a-, 6. b- in 7. a-razreda raziskovali, kako se napišejo določeni izrazi v različnih evropskih jezikih (šola, rad te imam). Izraze so zapisali na list in državo ponazorili z risbo. V 7. b-razredu so učenci poiskali ključne informacije o različnih evropskih državah (jezik, podnebje, predsednik itd.) ter jih zapisali na liste v obliki miselnega vzorca. V 8. razredu smo se že v prejšnjem tednu med urami angleščine pogovarjali o pomembnosti učenja tujih jezikov. Učenci so bili enotnega mnenja, da je angleščina najuporabnejši tuji jezik in se je moramo dobro naučiti. Razmišljali so, zakaj in na kakšen način se učimo tuje jezike. Svoje ideje so zapisali v zvezke in na plakat. Na podlagi teh idej bodo napisali spis v angleščini na temo učenja tujih jezikov. Učenci v 9. razredu pa so razlagali in prevajali zanimive idiome (ustaljene besedne zveze/fraze) iz angleščine v slovenščino. Ugotovili so, da je angleščina zelo bogata z raznimi pregovori in frazami, ki jih je težko prevesti v slovenščino. Vse izdelke smo skupaj z učenci razstavili v učilnici angleščine in na oglasni deski pred učilnico. Učenci so tako preko različnih dejavnosti spoznavali jezikovno in kulturno raznolikost evropskih držav.

Slike so objavljene v galeriji na spletni strani OŠ Dobrepolje.

Mentorici: Helena Erčulj, Jasmina Gujtman

Dostopnost