Sonja Lenarčič, pom. ravnatelja OŠ Dobrepolje

Mateja Lohkar, vzgojiteljica

Migamo vse leto. Najbolj smo glasni med 16. in 22. septembrom.
Enkrat na leto združimo moči in na glas pozovemo k spremembi potovalnih navad.
Letos pod sloganom: Živi zdravo. Potuj trajnostno.

ZAKAJ JE PROMET TAK PROBLEM?

Pogosto slišimo, da sodoben slog življenja ni trajnosten. Izraz pomeni, da svoje potrebe zadovoljujemo na načine, ki dobesedno ogrožajo našo prihodnost in prihodnost naših potomcev. To še zlasti velja za promet, ki je eden glavnih virov onesnaževanja zraka, vzrok podnebnih sprememb, telesnih poškodb in tudi smrti. Sprememba naših navad, povezanih z mobilnostjo, je tako rekoč življenjskega pomena.

TRAJNOSTNA MOBILNOST

Trajnostna mobilnost je premikanje na trajnostni način, kar vključuje hojo, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa in alternativne oblike mobilnosti. Cilj trajnostne mobilnosti je zagotavljanje učinkovite in enakopravne dostopnosti za vse, pri čemer je poudarek na omejevanju osebnega motornega prometa in porabe energije ter spodbujanju trajnostnih potovalnih načinov. Z ukrepi prometne politike moramo zagotoviti, da je potreba vsakogar po premikanju zadovoljena, vendar ob nižjih stroških in manjših stranskih učinkih, tveganju in porabi naravnih virov.

Z doseganjem ciljev trajnostne mobilnosti prispevamo k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, čistejšemu zraku v mestih, večji kakovosti bivanja, javnemu zdravju in socialni pravičnosti.

AKTIVNO V VRTEC ALI ŠOLO

Z aktivnostjo Aktivno v vrtec in šolo želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok v vrtcih in šoli in njihovih bližnjih ter posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtca in šole. Na ta način želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja.

AKTIVNA MOBILNOST NAM LAHKO POMAGA, DA LAŽE DOSEŽEMO PRIPOROČILA ZA TELESNO DEJAVNOST ZA OHRANJANJE ZDRAVJA.

TRAJNOSTNA MOBILNOST V VRTCU RINGARAJA IN OŠ DOBREPOLJE

Cestni motoriziran promet v Sloveniji narašča, negativne posledice tega pa posredno ali neposredno plačujemo mi vsi: s svojim denarjem, s svojim zdravjem ali celo z življenjem. Vse bolj onesnažujemo okolje in s tem zmanjšujemo kakovost svojega bivanja. V svetu, kjer je mobilnost vse bolj pomembna, živijo tudi naši otroci. In ker predstavlja promet enega od večjih izzivov sedanjih in prihodnjih generacij, je pomembno, da otroke naučimo pravilne izbire prevoza. Varnost otrok v prometu je na prvem mestu, a tudi skrb za okolje in zdravje ne smeta zaostajati, saj naše ne trajnostne navade v prometu močno vplivajo na zdravje in življenjski prostor otrok.

Ker dajemo prednost osebnemu prevozu, se otroški vrvež  umika avtomobilom, ki bodo kmalu zaparkirali še zadnji košček zelenice. To pa predstavlja nevarnost za tiste, ki se po opravkih, v vrtce, šole odpravijo peš ali s kolesom.

Dejstvo, da avtomobili krojijo naša življenja, je potrebno pričeti spreminjati:  otroke moramo naučiti, da lahko skupaj z učitelji, vzgojitelji in s starši spreminjamo trende v prometu.

S prometno vzgojo pričnemo že od rojstva otroka dalje ter nadaljujemo do konca življenja, ko izobražujemo različne udeležence v prometu. V ta namen nas je v vrtcu obiskal policist in skupaj smo varno prehodili pot do centra Vidma in nazaj.

V vrtcu so cel teden potekale dejavnosti na temo vozila, skrb za čisto okolje, prometna varnost. Vsi otroci po oddelkih so beležili prihod in odhod iz vrtca na trajnosten način. V starejšima skupinama  smo uporabili lokalno potniško linijo,  (potniška linija v času ETM) in se z avtobusom odpeljali do železniške postaje v Predstrugah. Nato smo prestopili na vlak in se odpeljali do Grosuplja in  nazaj. Otroci so na to temo tudi likovno in glasbeno ustvarjali.

V šoli so cel teden potekale spremljevalne dejavnosti na temo trajnostne mobilnosti. Poleg spodbujanja k trajnostni mobilnosti, smo opozarjali še na VARNO pot v šolo in skupaj pregledali nevarne odseke naših šolskih poti.

V tem tednu in skozi celo šolsko leto bomo učence spodbujali, da za pot v šolo in na popoldanske dejavnosti izberejo enega od trajnostnih načinov mobilnosti, in sicer peš, s kolesom, skirojem, rolerji … Želimo si, da bi tovrstni način mobilnosti uporabili čim večkrat še kasneje.

Učenci so v šoli izpolnjevali dnevnik o prihodih v šolo in bili za to nagrajeni. Skupaj z učitelji so se pogovarjali o varnosti v prometu, igrali igre in poiskali varne poti v šolo.

Z željo po spremembi potovalnih navad učencev, po spodbujanju gibanja otrok in krepitvi zdravja ter s potrebo po zmanjšanju motoriziranega prometa v okolici šol  upamo, da bomo kar se da uspešni.

ZAKAJ V VRTEC ALI ŠOLO AKTIVNO – PEŠ, S KOLESOM, SKIROJEM, AVTOBUSOM?

  • Samostojen otrok je ponos vsakega starša.
  • Otroci, ki se gibljejo, so bolj uspešni.
  • Pot v vrtec ali šolo je lahko zabavna in sproščujoča.
  • S hojo in kolesarjenjem zmanjšujemo prometnih pritisk v okolici vrtca in šole, izboljšujemo prometno varnost otrok in manj onesnažujemo okolje.

Zahvala staršem  da so se nam pridružili pri trajnostni mobilnosti, da smo skupaj ustvarjali boljši jutri.

Zahvala Občini Dobrepolje in Slovenskim železnicam za brezplačno vožnjo z vlakom.

UČITELJI OŠ DOBREPOLJE, PŠ KOMPOLJE, PŠ STRUGE IN VZGOJITELJI VRTCA RINGARAJA

Dostopnost