»Igre in igranje utirajo pot. Sinapse zabrnijo, možgani se učijo.«

(Barbara Konda)

Vrtec Ringaraja deluje z devetimi oddelki otrok v okviru JVIZ OŠ Dobrepolje. Skupaj imamo trenutno 157 otrok v starosti od enega do šest let. Od 1. 9. 2018 delujemo v novozgrajenem vrtcu Ringaraja z osmimi oddelki in v že obstoječem vrtcu z enim oddelkom. Vrtec otrokom, staršem in zaposlenim omogoča optimalne pogoje za kakovostno izvajanje vzgojno-varstvenega in izobraževalnega poslanstva. Fit aktivnosti lažje izvajamo v prostornejših igralnicah, večnamenskem prostoru za gibanje in prostornem zunanjem igrišču. Idealni prostor za celostno učenje pa nam omogoča gozd v neposredni bližini vrtca. S svojo razgibanostjo, spontanostjo in nenehnim spreminjanjem kot spodbudno učno okolje optimalno vpliva na razvoj otroka.

Osnovni namen vključitve v Fit projekt Slovenija nam prestavljata spodbujanje in promocija zdravega načina življenja in predvsem gibanja. Vrtec Ringaraja je vključen v Fit projekt že od šolskega leta 2013/14. V tem obdobju smo bili vključeni v kolektivno izobraževanje Fit Kobacaj ter v Fit4Kid izobraževanje. Strokovno usposabljanje za Fit4Kid multiplikatorje sta opravili vzgojiteljici Tatjana Zevnik in Andreja Škulj, ki fit pedagogiko na dnevni ravni prenašata na strokovne delavke vrtca v obliki kolegialnih hospitacij.

Temelj fit pedagogike je razvijati in ustvarjati učenje skozi gibanje in igro. Ko se otroci skozi igro učijo gibati, se hkrati skozi gibanje učijo. S tem rastejo v sposobnejše osebe, izzivajo svojo ustvarjalnost in se pri iskanju rešitev učijo razmišljati (Barbara Konda, 2018).

Strokovne delavke vrtca Ringaraja na dnevni ravni uporabljajo fit aktivne metode dela in fit hitre stimulacije. To so oblike učenja v gibanju, ki učečemu zagotavlja visoko stopnjo koncentracije, osredotočenosti in motivacije za učenje. Zelo velik poudarek dajemo hidraciji, fit gibalnim minutam, fit hoji za zdravje, fit igrišču, fit aktivnim sprehodom, fit gozdnemu vrtcu,  fit gibalnim odmorom, fit talnim igram, fit kotičkom ter fit aktivnemu sedenju.

Naučimo se:

– 20% kar preberemo,

–  30% kar slišimo,

– 50% kar izgovorimo,

–  60% kar naredimo.

Vendar, zapomnimo si 90% tega, kar sočasno vidimo, slišimo, govorimo in delamo.

(Dr. David Eagleman – neuroscientist researcher, Baylor School of Medicine)

 

Cvetka Košir, pomočnica ravnatelja

 

           

 

 

Dostopnost