Zakon o osnovni šoli
53. člen:

  • Starši morajo ob vsakem izostanku učenca v šoli sporočiti vzrok izostanka v 5 delovnih dneh od 1. dne izostanka. Če tega ne storijo, jih šola pozove k pojasnilu izostanka.
  • Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri posamezni uri npr. pri športni vzgoji, mora pri tej uri prisostvovati in opraviti naloge, ki ne ogrožajo njegovega zdravstvenega stanja.

Starši ste dolžni opravičiti izostanek od pouka v 5 delovnih dneh, in sicer pisno, osebno ali pa po mailu z vašim podpisom.

Napovedana odsotnost – ministrovi dnevi

  • Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši pojasnjevali vzrok, če njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot 5 dni v šolskem letu.
  • Napovedane izostanke, ministrove dneve, starši v pisni obliki sporočijo razredniku vsaj 5 delovnih dni vnaprej. Tak izostanek lahko strnjeno ali v več delih traja največ pet delovnih dni v šolskem letu in jih odobri ravnatelj.
  • Ravnatelj lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov odobri učencu tudi daljši izostanek od pouka.

Dostopnost