Letošnjo šolsko prireditev ob Prešernovem dnevu smo obeležili 10. 2. 2015, ko so jo učenci mladinskega pevskega zbora začeli s slovensko himno, nadaljevali pa so jo učenci besedno ustvarjalnega krožka (šestošolci Klara Erčulj, Natalija Erčulj, Mark Grm, Karin Butala, osmošolci Lara Andolšek, Nejc Novak, Ana Babič, Špela Strnad, Klara Marolt, Samo Trebušak, Eva Rajar, Neža Grm in devetošolec Vid Ahačevčič).

V prireditvi, ki smo jo poimenovali Dvojina, smo se spomnili dveh velikih besednih ustvarjalcev: Franceta Prešerna in Toneta Pavčka; predvsem poezijo slednjega na temo dvojine so učenci ustvarjalno interpretirali, zaigrali kratko igrico o čudoviti, a zapleteni slovnični dvojini; proti koncu prireditve smo navdušeno zaploskali občuteni deklamaciji Vida Ahačevčiča, devetošolca, s čimer smo se spomnili še Simona Gregorčiča, ki je svojo dvojino za hip našel ob reki Soči in “zapel” preroško odo v zgodovini tolikokrat preizkušeni domovini.

Svojo pripadnost in ljubezen do domačega kraja smo poslušalci lahko začutili ob prebranem odlomku, spet na temo dvojine, iz pravkar izdane zbirke kratkih proznih pripovedi že uveljavljenega dobrepoljskega besedna ustvarjalca Francija Novaka.

In tako smo na koncu nedvomno začutili in ozavestili, da je dvojina čudovita; ne samo ljubezenska, ampak tudi slovnična. In da ljubezen do domovine najprej zajemamo in začutimo v domačem kraju.

 Ema Sevšek, mentorica besedno ustvarjalnega krožka

Dostopnost